Aktualno

Uresničitev ustavne odločbe s posebnim interventnim zakonom

Začasna vodja Vrhovnega državnega tožilstva RS Mirjam Kline in predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije dr. Boštjan Valenčič sta se danes skupaj s predstavniki Vrhovnega sodišča, Sodnega sveta in Državnotožilskega sveta srečala s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom, ministrico za pravosodje Andrejo Katič ter drugimi predstavniki ministrstva za pravosodje in za javno upravo zaradi uskladitve načina uresničitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-772/21-37 z dne 1. 6. 2023.

Predstavniki ministrstva za javno upravo so predstavili izhodišča posebnega interventnega zakona. Gre za uresničitev ustavne odločbe v obstoječem plačnem sistemu, kar je le prvi korak nove sistemske rešitve plačnega položaja pravosodnih funkcionarjev, ta se bo v nadaljevanju usklajevala znotraj celovite prenove plačnega sistema. Poseben interventni zakon bo sicer naslavljal le sodnike, na podlagi področnega tožilskega zakona pa bodo v skladu z interventnim zakonom uvrščeni v plačne razredi tudi državni tožilci.

Nazaj