Aktualno

Uspeh tožilstva pri pregonu najzahtevnejših kaznivih dejanj

Medaljo za življenjsko delo na področju pravosodja so prejeli:

Jožef Valetič, upokojeni okrožni državni tožilec svetnik, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani,
Jožica Ilenič, upokojena pravosodna sodelavka za preiskovalno-kazenske zadeve in tajnica vodje oddelka, Vrhovno državno tožilstvo RS,
Silva Kraker, javna uslužbenka, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani,
Irena Drobnič, javna uslužbenka, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Kot smo že večkrat pojasnili, je državno tožilstvo v vsaki zadevi, v kateri obstaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, dolžno sprožiti kazenski pregon. Ocenjevanje verjetnosti končnega izida, morebitnega položaja obdolženca ali odzivov javnosti, ne more biti merilo za odločitev o uvedbi pregona. Ta mora vedno temeljiti zgolj in izključno na ugotovitvi o obstoju zakonskih pogojev za pregon, v fazi sojenja pa sodišče presoja, ali so vsi elementi obtožbe dokazani s popolno gotovostjo, ki se po zakonu zahteva za obsodilno sodbo.

Potrditev pravnomočne obsodilne sodbe v tem dolgotrajnem, zahtevnem in odmevnem primeru je dokaz, da je tožilstvo dobro opravilo svoje delo. Tožilstvo je obtožbo podkrepilo s prepričljivimi dokazi, na podlagi katerih so sodišča prve stopnje, druge stopnje in sedaj tudi vrhovno sodišče z gotovostjo ugotovili utemeljenost obtožbe in izrekli obsodilno sodbo, kar je potrditev strokovnosti tožilskega dela.

Ne oziraje se na pritiske, ki spremljajo naše delo, bo tožilstvo s strokovnim, predanim ter na ustavi in zakonu temelječim delom še naprej prispevalo k zagotavljanju učinkovitejšega pravosodja in krepitvi zaupanja v pravno državo.

 

Nazaj