Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

V letu 2022 na VDT RS tri nove vrhovne državne tožilke in dve upokojitvi

V drugi polovici leta 2022 so se vrhovnim državnim tožilcem na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (VDT RS) pridružile tri nove vrhovne državne tožilke:  konec meseca septembra sta Oddelek za kazenske zadeve okrepili vrhovni državni tožilki Katjuša Čeferin in Mateja Jadrič Zajec, konec leta pa še vrhovna državna tožilka Tamara Gregorčič.

Vrhovna državna tožilka Mateja Jadrič Zajec je bila pred prihodom na VDT RS zaposlena na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT), kjer je vodila Splošno kazenski oddelek, na VDT RS pa bo poleg dela na Oddelku za kazenske zadeve, delala tudi na Oddelku za organizacijo in razvoj upravljanja. V okviru svojega delovanja se bo osredotočila na razloge za dolgotrajnost postopkov, starejše in prednostne zadeve ter statistične podatke glede pravočasnosti reševanja zadev.

Vrhovna državna tožilka Katjuša Čeferin je tožilsko funkcijo vse od leta 1996 do nastopa funkcije vrhovne državne tožilke opravljala na ODT v Ljubljani. V tem času je med drugim vodila Oddelek splošne kriminalitete in Pritožbeni oddelek.  Od leta 2008 je bila tudi namestnica vodje ODT, dvakrat zaradi prenehanja mandata vodji tudi začasna vodja ODT. Na VDT RS dela v okviru Oddelka za kazenske zadeve, kjer bo spremljala delo na področju hudih nasilnih kaznivih dejanj ter  sodelovanje z Varuhom človekovih pravic RS.

Vrhovna državna tožilka Tamara Gregorčič je od leta 1999 državnotožilsko službo opravljala na ODT v Ljubljani, ki ga je devet let tudi vodila. Zadnja tri leta je bila delno dodeljena tudi na Specializirano državno tožilstvo. Na VDT RS je dodeljena na Oddelek za kazenske zadeve, kjer se bo posebej ukvarjala s problematiko organiziranega kriminala in koordinirala delo na področju izvajanja alternativnih metod kazenskega pregona.

Tožilske vrste sta konec leta 2022 zaradi upokojitve zapustila vrhovna državna tožilca svetnika Hinko Jenull in  Aleš Butala.

Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS je po zadnjih kadrovskih spremembah, poleg generalnega državnega tožilca, zaposlenih devet vrhovnih državnih tožilk in trije vrhovni državni tožilci.

Nazaj