Aktualno

V Uradnem listu EU objavljen razpis za evropskega glavnega tožilca

V  Uradnem listu Evropske unije je bil objavljen javni razpis za predložitev kandidatur za imenovanje prvega evropskega glavnega tožilca. Evropskega glavnega tožilca bosta imenovala Evropski parlament in Svet v medsebojnem soglasju na podlagi izbirnega postopka, za neobnovljiv mandat sedmih let. Kandidati se lahko na razpis prijavijo neposredno na naslov naveden v razpisu.

Oktobra 2017 je bila na zasedanju Sveta EU v Luksemburgu po štirih letih intenzivnih pogajanj soglasno sprejeta Uredba sveta (EU) 2017/1939 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT).

Cilj EPPO je zagotoviti učinkovit pregon kaznivih dejanj, ki škodujejo proračunu Evropske unije in boljše sodelovanje med državami članicami pri čezmejnih primerih s tega področja. EPPO bo pristojen za pregon kaznivih dejanj proti finančnim interesom EU, ki so definirana v Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije.

Pri vzpostavitvi Urada evropskega javnega tožilstva poleg Slovenije sodelujejo še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Portugalska Romunija, Slovaška in Španija. Države, ki so se odločile, da ta trenutek pri vzpostavitvi Urada ne bodo sodelovale, lahko k njem pristopijo kadarkoli.

Urad javnega tožilca bo deloval po načelu enotnega pravnega prostora, zaradi česar Uredba določa tudi nekatera skupna, poenotena postopkovna pravila.

Za izpeljavo postopkov imenovanj so na Ministrstvu za pravosodje zaključili usklajevalne aktivnosti glede ustreznega predloga novele ZDT-1C. Na tej osnovi bo pripravljeno celovito gradivo, ki bo posredovano v nadaljnji postopek. Ker Uredba ne ureja postopka predlaganja kandidatov za evropskega tožilca in kandidatov za evropskega delegiranega tožilca, bo s predlogom novele ZDT-1C določen nov postopek nabora kandidatov, ki bodo predlagani v imenovanje, njihove pravice in položaj znotraj državnotožilske organizacije.

Razpis je dostopen na tej povezavi.

 

Nazaj