Aktualno

VDT RS v zadevi Dolenc dvakrat interveniralo v postopkih

V zvezi z nedavno sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je pritrdila pritožbi slovenskega kirurga dr. Vinka Dolenca v odmevni zadevi priznanja sodbe izraelskega sodišča za plačilo visokega zneska odškodnine, opozarjamo, da smo tudi na Vrhovnem državnem tožilstvu RS ocenili, da je odločanje slovenskih sodišč v postopku priznanja sodbe izraelskega sodišča ter v izvršilnem postopku prisilne izvršitve te sodbe, zahtevalo ponoven preizkus pravilnosti in zakonitosti, tudi s stališča pravice do poštenega sojenja.

Tako smo na Vrhovnem državnem tožilstvu RS dvakrat intervenirali z vložitvijo zahteve za varstvo zakonitosti. Prvič v  postopku priznanja tuje sodne odločbe, kjer je Vrhovno sodišče RS zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo, a je izpodbijano odločbo kasneje razveljavilo Ustavno sodišče RS. Drugič, v izvršilnem postopku, pa je vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti vrhovno sodišče ugodilo ter izpodbijano odločbo razveljavilo in vrnilo zadevo nižjemu sodišču v nov postopek.

 

Nazaj