Aktualno

Višje sodišče v celoti ugodilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici

Višje sodišče v Kopru je v medijsko izpostavljeni zadevi dveh sicilijanskih roparjev, obtoženih, da sta leta 2021 sodelovala pri ropu bank v Goriških brdih in na Krasu in bila na to na Okrožnem sodišču v Novi Gorici oproščena zaradi izločitve dela dokaznega gradiva in ker ni v zadostni meri kritično presojalo vseh dokazov skupaj, temveč je ocenjevalo zgolj posamične dokaze, obremenjujočih dokazov pa ni dovolj medsebojno povezalo in kritično ocenilo, ugodilo pritožbi Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici in razveljavilo sodbo in sklep prvostopenjskega sodišča o izločitvi dokazov.

Pritožbeno sodišče je zadevo vrnilo v novo odločanje, pri čemer je izpostavilo, da mora tudi oprostilna sodba v sklopu dokazne ocene vsebovati logične, prepričljive in življenjske razloge o tem, zakaj kljub številnim obremenilnim dokazom, slednji ne zadoščajo za obsodbo.

Nazaj