Aktualno

Višje sodišče v Kopru je ugodilo pritožbi Posebnega oddelka

Višje sodišče v Kopru je ugodilo pritožbi Posebnega oddelka v zadevi, v kateri je bila 22.2.2019 vložena obtožba zoper policista zaradi kaznivih dejanj, ki jih je storil od decembra 2015 do septembra 2016 zoper (takrat) tri mladoletne oškodovance, tako da jih je kot policist ustrahoval, jih neupravičeno osebno preiskoval in zoper njih uporabil fizično silo, da bi iz njih izvlekel priznanje čigave je 0,37g prepovedane konoplje.

Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS (Posebni oddelek) je 22. 2. 2019 na Okrožno sodišče v Kopru vložil obtožbo zoper policista zaradi treh kaznivih dejanj izsiljevanje izjave po prvem odstavku 267. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), kaznivega dejanja oviranje pravosodnih organov po prvem odstavku 286. člena KZ-1, kaznivega dejanja neupravičene osebne preiskave po drugem in prvem odstavku 136. člena KZ-1 in kaznivega dejanja kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 266. členu KZ-1, katera je policist storil v času od decembra 2015 do septembra 2016 zoper takrat tri mladoletne oškodovance stare od 15 do 16 let, tako da jih je kot policist ustrahoval, jih neupravičeno osebno preiskoval in zoper njih uporabil fizično silo, da bi iz njih izvlekel priznanje čigave je 0,37 g prepovedane konoplje. Tožilka je predlagala enotno kazen treh let zapora in varnostni ukrep prepoved opravljanja poklica policista za čas petih let.

S sodbo Okrožnega sodišča v Kopru je bil policist 12. 7. 2021 spoznan za krivega vseh kaznivih dejanj, razen kaznivega dejanja oviranje pravosodnih organov po prvem odstavku 286. člena KZ-1, za katerega je bil oproščen. Izrečena mu je bila enotna kazen 1 leto in 6 mesecev zapora. Tožilka se je na sodbo pritožila.

Višje sodišče v Kopru je pritožbi ugodilo, tako, da je policistu kazen zvišalo na 2 leti in 6 mesecev zapora, v oprostilnem delu pa je zadevo vrnilo v novo sojenje.

Tožilka je prav tako v pritožbi ponovno predlagala varnostni ukrep prepoved opravljanja poklica, kateremu ni bilo ugodeno. Višje sodišče v Kopru je zapisalo, da varnostnega ukrepa ni izreklo, ker je bil policist po storjenih kaznivih dejanjih ocenjen kot odličen policist, ki je prejel tudi priznanja.

Nazaj