Aktualno

Vlada imenovala Mirjam Kline za namestnico generalnega državnega tožilca RS

Vlada je s 14. 7. 2023 za namestnico generalnega državnega tožilca Republike Slovenije, za dobo šestih let, imenovala Mirjam Kline, vrhovno državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (VDT RS).

Zakona o državnem tožilstvu določa, da ima generalni državni tožilec RS namestnika, ki ga, izmed vrhovnih državnih tožilcev, na obrazloženi predlog generalnega državnega tožilca, po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta, imenuje Vlada RS za dobo šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vrhovna državna tožilka Mirjam Kline je bila ob prihodu na VDT RS leta 2019 razporejena na Oddelek za kazenske zadeve, ki ga od leta 2021 tudi vodi. Pred prihodom na VDT RS je bila 20 let zaposlena na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, kjer je, med drugim, vodila Oddelka za mladoletniško, spolno in družinsko kriminaliteto in bila namestnica vodje državnega tožilstva. Do leta 2021 je bila predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije.

Nazaj