Aktualno

Generalni državni tožilec RS na srečanju predstavnikov treh vej oblasti pri predsedniku republike

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja udeležil srečanja, na katerem so najvišji predstavniki vseh treh vej oblasti razpravljali na temo »Načelo delitve oblasti – (samo)omejevanje, vzajemni nadzor in medsebojno sodelovanje«.

Kot je uvodoma poudaril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, temelji naša država na vladavini prava, ki zahteva, da so izvršna, zakonodajna in sodna veja oblasti ločene. Spomnil je, da je samostojna Slovenija nastala z demokracijo in po pravni poti ter opozoril, da je z Ustavo RS določen sistem zavor in ravnovesij, ki med vejami oblasti vzpostavlja njihov medsebojni nadzor in odvisnost ter zagotavlja, da nobena veja oblasti ne more prevladati nad drugo.

Generalni državni tožilec Drago Šketa je udeležence posveta med drugim opozoril, da je samostojnost državnega tožilca predpogoj za obstoj pravne države. Spomnil je na pomen Bordojske deklaracije ki kot mednarodno priznan standard poudarja, da morajo biti državni tožilci pri odločanju neodvisni in samostojni, ter na pomen Rimske listine, iz katere izhaja, da morajo biti državni tožilci pri sprejemanju odločitev avtonomni. Svoje dolžnosti morajo izpolnjevati brez zunanjih pritiskov oziroma vmešavanj, pri tem pa morajo upoštevati načela delitve oblasti in odgovornosti.
Ob koncu srečanja je predsednik Pahor udeležence pozval, naj razmislijo, kako bi ta dialog periodično, smiselno in organizirano, vodili tudi vnaprej. 

Na posvetu so poleg predsednika Republike Slovenije in Generalnega državnega tožilca RS sodelovali: predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič, predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Rajko Knez, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florjančič in ministrica za pravosodje Republike Slovenije mag. Lilijana Kozlovič.

Nazaj