Aktualno

Vrhovno državno tožilstvo sodeluje v projektu pravnih sprehajalnic  

Vrhovno državno tožilstvo se je odzvalo povabilu Pravne mreže za varstvo demokracije (PMVD), ki bo v torek, 24.10.2023 organizirala prvo od 15-ih pilotnih projektov t.i. pravnih sprehajalnic. Namen projekta je dijakom in dijakinjam slovenskih srednjih šol približati pravne vsebine z obiski pravnih institucij in sprehodov po pravno pomembnih točkah regionalnih središč.  S tem PMVD v okviru obveznega srednješolskega pouka oziroma vsebinskega sklopa, poimenovanega Aktivno državljanstvo, v okviru katerega se dijaki seznanjajo s procesi demokratičnega odločanja in sobivanja,  zapolnjuje vrzel v izobraževalnem procesu, ki mlade premalo spoznava s pravnimi institucijami in pravnimi poklici.  

Jutrišnja uvodna Pravna sprehajalnica za dijake in dijakinje ene od ljubljanskih gimnazij, ki so jo poimenovali »Od zločina do kazni«  je zasnovana v sodelovanju z Vrhovnim državnim tožilstvom,  Okrožnim sodiščem  v Ljubljani ter Zavodom za prestajanje kazni zapora Ljubljana.

V šolskem letu 2023-24 bodo v Ljubljani in Mariboru izvedene pilotne sprehajalnice s petimi različnimi pravnimi vsebinami:

  • Od zločina do kazni - kazenskopravna sprehajalnica
  • Od svobode izražanja do pravice do protesta - ustavnopravna sprehajalnica
  • Od otroka do partnerja in starša – družinsko in dednopravna sprehajalnica
  • Od podjetnice do potrošnika - potrošniško-podjetniška sprehajalnica
  • Od počitniškega dela do redne zaposlitve - delovnopravna sprehajalnica

Kazenskopravna sprehajalnica vključuje igrano obravnavo na Okrožnem soidšču v Ljubljani, v kateri bodo sodelovali višji sodnik Boris Gabrijel Hrovat, vrhovna državna tožilka Mirjam Kline ter odvetnik Rupnik Stankić, nato pa bo dijake pred zapori na Povšetovi sprejel direktor zavoda Denis Perše.

 

 

Nazaj