Aktualno

Vrhovno državno tožilstvo je vložilo dopolnitev in razširitev pobude in ustavne pritožbe za začetek postopka za oceno ustavnosti

Vrhovno državno tožilstvo RS je 28. 10. 2019 na Ustavno sodišče RS vložilo dopolnitev in razširitev pobude in ustavne pritožbe za začetek postopka za oceno ustavnosti, vpisani pod št. U-I-214/19 in št. Up-1011/19, v kateri je  ponovno poudarilo, da državni tožilci ne smejo biti politično odgovorni, ker njihovo delo ni politično in so glede tega povsem izenačeni s sodniki. Če je Ustavno sodišče RS s sklepom s št. U-I-246/19 z dne 24. 10. 2019 do končne odločitve zadržalo parlamentarno preiskavo zoper sodnike, Vrhovno državno tožilstvo RS pričakuje, da bo tako ravnalo tudi glede državnih tožilcev, ki razpolagajo z istim spisovnim gradivom kot sodniki. V nasprotnem primeru bi prišlo do preiskave vseh pravosodnih funkcionarjev po obhodni poti.

Dopolnitev in razširitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti

Nazaj