Aktualno

Vrhovno državno tožilstvo RS je sodelovalo pri projektu Šilih

Projekt Šilih temelji na zavezi, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela v okviru sodne poravnave, sklenjene z zakoncema Šilih 23. 12. 2016. Evropsko sodišče za človekove pravice je v sodbi z dne 9. 4. 2009 ugotovilo kršitev procesnih vidikov pravice do življenja zaradi neučinkovitega kazenskega in civilnega postopka. Projekt pomeni zavezo države, da sprejme vse potrebne ukrepe za vzpostavitev sistemskih rešitev, s katerimi bo zagotovljeno učinkovito, neodvisno in nepristransko ugotavljanje vzrokov in odgovornosti za smrt posameznika, ki je prejemnik medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. Projekt je razdeljen na zdravstveni in pravosodni del, saj je bilo ocenjeno, da lahko želene rezultate prinese le vzajemno delovanje udeležencev na obeh področjih. Predlagani so bili torej ukrepi tako v okviru zdravstvenega sistema, za katere je pristojno Ministrstvo za zdravje, kot tudi ukrepi, ki se nanašajo na sodne postopke in določene pravosodne organe (sodišča in državna tožilstva) in za katere je pristojno Ministrstvo za pravosodje.

Vrhovno državno tožilstvo RS je sodelovalo pri tem projektu kot nosilec naloge : Pregled zadev po členih 178 in 179 KZ-1 in analiza le teh od leta 2012 do 2017. Ta del je sestavni del celotnega poročila "Projekt Šilih", ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju. 

Projekt Šilih

Nazaj