Aktualno

Začeli smo z aktivnostmi za krepitev vladavine prava skozi utrjevanje enakosti pred zakonom in enako obravnavanje s pomočjo sredstev Evropske komisije

S pomočjo Programa za podporo strukturnim reformam, s katerim upravlja Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam pri Evropski komisiji (DG REFORM), in Centrom za mednarodno pravno sodelovanje (CILC) iz Nizozemske smo na Vrhovnem državnem tožilstvu RS danes formalno začeli z aktivnostmi za poenotenje dela pri predlaganju kazenskih sankcij v kazenskih postopkih ter izdelali gradiva za boljše razumevanje dela državnega tožilstva v javnosti. Evropska komisija je na objavljeni razpis za razpoložljiva sredstva prejela več kot 700 predlogov projektov za sofinanciranje iz 27 držav članic EU, potrdila pa je le 226 projektov, med katerimi je bil tudi projekt Vrhovnega državnega tožilstva RS. Projekt bo trajal dve leti, njegova vrednost je 300.000 EUR.


V okviru projekta bo med drugim izdelana analiza stanja na področju določanja sankcij v kazenskih postopkih, ki bo prva celovita raziskava na tem področju v slovenskem prostoru. Na osnovi analize stanja in izdelanega primerjalnega pregleda ureditve v drugih državah članicah EU bomo dobili priporočila za izboljšanje normativne ureditve ter predloge za možne rešitve za razvoj orodij v podporo pri tem odločanju. Projekt se usmerja še v informiranje javnosti. Zato bomo izvedli raziskavo o stopnji zaupanja javnosti v državno tožilstvo, na podlagi ugotovitev pa bomo ocenili potrebe in razvili gradiva in postopke za informiranje in ozaveščanje javnosti. Pri projektu bodo sodelovali strokovnjaki iz Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskovalci pravna fakulteta Univerze v Leedsu (Velika Britanija) ter iz Pravne fakultete Univerze v Leidenu (Nizozemska).


Generalni državni tožilec je na otvoritvenem sestanku nagovoril vse prisotne, prav tako tudi vodja enote za Upravljanje in javno upravo (REFORM.B.2) na Generalnem direktoratu za podporo strukturnim reformam gospod Daniele Dotto. Nagovor generalnega državnega tožilca si lahko preberete v priponki.

Nazaj