Aktualno

Zaključek projekta "Aktivnosti za krepitev vladavine prava"

V Hotelu City v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta »Aktivnosti za krepitev vladavine prava: enakost pred zakonom in enako obravnavanje", ki je bil v celoti financiran s sredstvi Evropske komisije, iz Instrumenta za tehnično podporo strukturnim reformam Generalnega direktorata za reforme (DG Reform).

Udeležence konference so nagovorili dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Rodica Melancea, vodja projekta na strani nizozemskega izvajalca CILC (Center for international legal cooperation) in generalna direktorica na Vrhovnem državnem tožilstvu, vodja projekta Gaja Štovičej.

Projekt je obsegal dve komponenti, osredotočeni na dve različni vsebini, ki pa obe vplivata na zaupanje v pravosodje in s tem na podporo vladavini prava. Del projekta se osredotočal na podobo državnega tožilstva v javnosti in oblikovanje predlogov za izboljšanje obveščenosti in ozaveščenosti javnosti o vlogi in nalogah državnih tožilcev v kazenskem sistemu. Drugi del je obsegal pregled stanja na področju predlaganja in izrekanja kazenskih sankcij v kazenskih postopkih ter prinesel predloge več različnih možnosti za poenotenje dela.

Raziskovalci iz Inštituta za kriminologijo ter tujih univerz so pod vodstvom dr. Mojce Plesničar  izvedli raziskavo o predlaganju oziroma izrekanju kazenskih sankcij v Sloveniji, ki je prva takšna v Sloveniji. Na konferenci je dr. Mojca Plesničar predstavila izsledke in priporočila glede možnih rešitev, ki bi državnemu tožilstvu omogočila enotnejše predlaganje kazenskih sankcij.

Javni govorec državnih tožilstev za območje mesta Haaga na Nizozemskem, vodilni strokovnjak pri komponenti o obveščanju javnosti, gospod Frans Zonneveld je na osnovi izvedene analize stanja in po pogovorih s predstavniki državnega tožilstva predstavil priporočila za izboljšanje podobe državnega tožilstva v javnosti ter diseminacijsko strategijo. Kot del samega projekta pa so bile izvedene tri praktične delavnice za državne tožilce, na katerih so bile predstavljene tehnike za učinkovitejše javno nastopanje.  V okviru projekta je nastal tudi kratek predstavitveni animirani film o vlogi državnega tožilca v kazenskem postopku.

V projektu so bili uspešno izdelani vsi dokumenti, kot je bilo predvideno ob začetku aktivnosti, prejeta priporočila pa bodo uporabljena na državnem tožilstvu z vključitvijo v vsakdanje delo oziroma se bo nadaljevalo z aktivnostmi za realizacijo priporočil. Dokumenti bodo predani tudi Ministrstvu za pravosodje RS ter Vrhovnemu sodišču RS, ki sta podprla izvajanje projekta.

Nazaj