Aktualno

Obravnava otrok v Hiši za otroke

Vrhovno državno tožilstvo RS že od leta 2016 aktivno sodeluje pri projektu vzpostavitve Hiše za otroke (Barnahus) v Sloveniji. S svojimi izkušnjami in v želji, da najmlajšim žrtvam v sodnih postopkih omogočimo hitro in prijaznejšo obravnavo, v kateri bodo slišane, smo v letu 2020 skupaj z Ministrstvom za pravosodje RS, s strokovnjaki s področja kazenskega procesnega prava in predvsem s pomočjo skupnega projekta EU DG Reform in Sveta Evrope  »Podpora implementaciji modela Barnahus v Sloveniji, II. faza, 2019-2021« pripravili osnutek Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, ki ga je Vlada posredovala v Državni zbor.

Pomembno je vedeti, da bo ob pričetku uporabe zakona potrebnega veliko potrpljenja, saj se uvaja popolnoma nov način obravnavanja otrok v sodnih postopkih. Ob uporabi  zakonskih določil  je vedno potrebno  upoštevati, da se le ta izvajajo v največje dobro otroka. Tuji strokovnjaki so nas opozorili, da se bomo ob pričetku delovanja hiše za otroke srečevali s številnimi izzivi, ki pa jih bomo, v to smo trdno prepričani, uspešno prebrodili.

Ključ uspeha je v medresorskem povezovanju in sodelovanju, da se izognemo nepotrebnim ponavljanjem intervjujev z otrokom in jih zmanjšamo kolikor se le da, ob tem pa spoštujemo vsa določila kazensko procesne zakonodaje ter pravice vseh strank v postopku. 

Ves čas sodelovanja v skupnem projektu, se Vrhovno državno tožilstvo zavzema tudi za ustrezna ozaveščanja in usposabljanja vseh strokovnjakov, ki se v katerikoli fazi kazenskega postopka   srečajo z otrokom – žrtvijo. Ministrstvo za pravosodje je prav tako prepoznalo potrebo po obširnem ozaveščanju ter usposabljanju različnih strokovnjakov za ustrezno prepoznavo in obravnavo otrok v postopkih. Zato bo Ministrstvo za pravosodje v okviru skupnega projekta EU DG Reform in Sveta Evrope v prihodnje organiziral aktivnosti za ozaveščanje o pomenu celostne obravnave otroka ter pomenu sodelovanja vseh vključenih  deležnikov.   

 Na spodnji povezavi lahko dostopate do  video vsebin, ki osvetljujejo pomen novega zakona, med njimi je tudi  razlaga vrhovne državne tožilke Mirjam Kline:  https://www.gov.si/novice/2021-01-21-vlada-rs-sprejela-predlog-zakona-o-zasciti-otrok-v-kazenskem-postopku-in-njihovi-celostni-obravnavi/

 

Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke

Nazaj