Aktualno

Zaprisegla nova tožilca Janja Aleksandra Koren in Peter Sitar

Na ministrstvu za pravosodje sta danes zaprisegla nova tožilca: Janja Aleksandra Koren je postala okrožna državna tožilka na ODT v Kranju, Peter Sitar pa okrožni državni tožilec na ODT v Ljubljani.

 Generalni državni tožilec Drago Šketa, ki je novima tožilcema  na njuni profesionalni poti zaželel veliko profesionalnih uspehov in osebnega zadovoljstva pri opravljanju tožilske funkcije, je v svojem govoru poudaril,  da izmenjavo znanj in izkušenj med starejšimi in mlajšimi generacijami vidi kot pomembno okoliščino, ki pripomore k temu, da strokovna organizacija, kot je državno tožilstvo, raste in se razvija. »Pomemben del tega procesa je izobraževanje in strokovna rast vsakega izmed nas. Kot vodja tožilske organizacije si prizadevam, da bi bila le ta, s pomočjo sposobnih in visoko motiviranih mladih profesionalcev obrnjena v prihodnost, ki prinaša številne nove izzive. Pri tem nimam v mislih le novih pravnih področij, ki jih s seboj prinašajo nove tehnologije in strokovnih dilem, ki se ob tem porajajo, ampak tudi boljšo delovno kulturo in sodobnejše pristope k organizaciji dela,« je poudaril generalni državni tožilec Drago Šketa.

 

Nazaj