Aktualno

Zloraba položaja v enoosebni družbi

Vrhovno sodišče je poudarilo, da je premoženje družbe z omejeno odgovornostjo ne le navzven, temveč tudi v razmerju do njenega edinega družbenika, tuje premoženje.  Poslovodja, četudi je hkrati edini družbenik družbe, mora zasledovati interese gospodarske družbe, ki je samostojna (pravna) oseba in katere premoženje je ločeno od premoženja družbenikov ter namenjeno opravljanju gospodarske dejavnosti. Inkriminacija zlorabe položaja ali pravic pri vodenju gospodarske družbe prvenstveno varuje premoženjske interese družbe in zgolj posredno tudi premoženjske interese njenih družbenikov.  

Odločitev vrhovnega sodišča predstavlja podlago za pregon kaznivih dejanj edinega družbenika, ki zlorabi svoj položaj v gospodarski družbi na način, da pridobiva premoženjsko korist preko fiktivnih pravnih poslov in drugih nezakonitih razpolaganj. S tem bo državnemu tožilstvu omogočen bolj učinkovit in uspešen boj zoper gospodarski kriminal.  

Nazaj