Ügyfeleknek

A büntetőeljárás résztvevői

Gyanúsított, vád alá helyezett személy, vádlott (általános elnevezés: terhelt) = akivel szemben a büntetőeljárást folytatják (a büntetőeljárás alanya). A terhelt elnevezése az eljárás szakaszaitól függ:

 

Szakasz:

A terhelt elnevezése:

Előkészítő eljárás

Gyanúsított

A járásbíróság előtti büntetőeljárás

Vád alá helyezett személy

A kerületi bíróság előtti büntetőeljárás:

  • a vádirat jogerőre emelkedése előtt
  • a vádirat jogerőre emelkedése után

 

Vád alá helyezett személy

Vádlott

A jogerős ítélet után

Elítélt

 

A terhelt védője = a terheltet védő ügyvéd.

Sértett = az a személy, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette (személyhez fűződő vagy vagyoni jog). Halált okozó bűncselekmény esetén sértettnek minősül az áldozat házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokonai, örökbefogadott gyermeke vagy örökbefogadója, testvérei, valamint az általa eltartott, illetve eltartandó személyek.

A sértett. mint magánvádló = a büntetőeljárásban a sértett képviseli a vádat, őt terheli a terhelt bűnösségének bizonyítása.

Ügyész = az ügyész a köz érdekében benyújtja a vádiratot és képviseli a vádat a bíróság előtt (a büntetőeljárás alanya).

Nyomozási bíró = a nyomozást vezető bíró.

Egyesbíró = az eljárást a járásbíróságon vezető bíró.

A tanács elnöke = az eljárást a kerületi bíróságon vezető bíró.