Mediji

Aktualno

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa se je udeležil 32. tradicionalnega interdisciplinarnega posveta »Medicina, pravo in družba« v organizaciji Medicinske in pravne fakultete Univerze v Mariboru.

  Predvidevanja za obvladovanja globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti  je bila glavna tema prvega dne posveta, ki so se ga udeležili številni vidni predstavniki stroke in politike.  Sklop predavanj s tega področja je naslavljal teme kot so načrtovanja obvladovanja tveganj pred pandemijami, razvoj medicine na področju digitalizacije in tehnologije, zdravljenja, telemedicine, regeneracije, pa tudi razvoj cepiv in zdravil ter poklicno izobraževanje zdravnikov v naslednjem desetletju.

  Drugi temi o katerih so razpravljali mednarodni strokovnjaki s področja medicine, prava, ekologije, družboslovja in drugih ved sta prihodnost poklicev in izvedenstvo.

  Posveta se vsako leto udeležuje veliko število zdravnikov, pravnikov, sociologov, filozofov in predstavnikov drugih poklicev, ki jih ta področja zanimajo, vabljeni so tudi študentje fakultet Univerze v Mariboru. V okviru teh posvetov izhaja tudi revija Medicine, Law & Society.  

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa ter dekanica prof.dr. Vesna Rijavec sta podpisala Sporazum o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS (VDT RS) in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, po katerem si bo Pravna fakulteta UM prizadevala, da se bodo njeni študenti seznanjali s poslovanjem in delovanjem VDT RS in ustvarjala pogoje za sodelovanje zaposlenih na VDT RS v pedagoškem procesu fakultete, medtem ko si bo VDT RS prizadevalo za vključevanje študentov v praktično delo in pridobivanje izkušenj pri delu VDT RS.

   

 • Na Ministrstvu za pravosodje RS sta danes slavnostno prisegla dr. Peter Rudolf, nov vrhovni državni tožilec na Oddelku za civilne in upravne zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS  ter nova okrajna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju mag. Andreja Skrinjer.

  Generalni državni tožilec RS jima je ob tej priložnosti čestital ter jima v nadaljevanju zaželel uspešno karierno pot.