Mediji

Aktualno

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa je skupaj z višjo državno tožilko mag. Majo Veber Šajn, vodjo mednarodnih aktivnosti VDT RS, dne 22. novembra, na povabilo obiskal generalnega prokuratorja Republike Avstrije, prof. dr. Franza Plöchla, na njegovem sedežu na Dunaju. V okviru delovnega obiska sta izmenjala izkušnje glede kaznivih dejanj, povezanih z migracijami in terorizmom. Prav tako sta čezmejno sodelovanje obeh tožilstev ocenila kot odlično. Generalni tožilec se je v sklopu delovnega obiska sestal tudi z vodjo državnega tožilstva na Dunaju, dr. Mario Luise Nittel.

  Slovenska delegacija se je naslednji dan skupaj z namestnikoma generalnega prokuratorja Republike Avstrije, mag. Georgem Höplerjem in mag. Michaelom Leitnerjem, udeležila delovnega obiska v Grazu, kjer je potekal sestanek z vodji državnega tožilstva v Grazu in Mariboru. V pogovorih so izmenjali izkušnje o delu obeh tožilstev ter posebej izpostavili pomen neposrednega sodelovanja med obema tožilstvoma, ki poteka zgledno in ažurno, in ga je lahko šteti kot primer dobre prakse čezmejnega sodelovanja.

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa se je od 8. do 10. novembra v Bukarešti udeležil tretjega delovnega Foruma generalnih tožilcev balkanskih držav.

  V središču tokratnega srečanja v Bukarešti, ki so se ga udeležili predstavniki osmih držav, vključno s podpredsednikom Eurojusta Boštjanom Škrlecem, je bila razprava o pristojnostih generalnih tožilcev in njihovi vlogi pri enotnem izvrševanju prava in varovanju javnega interesa.

  Generalni državni tožilec RS Drago Šketa je s svojim prispevkom o položaju in funkcijah tožilca ter pomenu vladavine prava sodeloval tudi na okrogli mizi v okviru srečanja.

 • Na svečani slovesnosti ob dnevu pravosodja v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju sta ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in generalni državni tožilec Drago Šketa zaslužnim posameznikom podelil priznanja za njihovo prizadevno in uspešno delo na državnih tožilstvih.

  Dobitniki letošnjih priznanj za delo na državnih tožilstvih so prejemniki medalje za življenjsko delo:

  vrhovni državni tožilec svetnik na Vrhovnem državnem tožilstvu RS Aleš Butala, vrhovni državni tožilec svetnik na Vrhovnem državnem tožilstvu RS Hinko Jenull, okrožna državna tožilka svetnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani Liljana Tomić.

  Dobitnika diplome za nadpovprečne delovne uspehe sta Janja Aleksandra Koren, okrožna državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu RS in Damir Kusić, okrožni državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

  Dobitnica diplome za življenjsko delo na področju pravosodja je Mirica Habič, pravosodna sodelavka za preiskovalne kazenske zadeve na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

  Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

 • V Hotelu City v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta »Aktivnosti za krepitev vladavine prava: enakost pred zakonom in enako obravnavanje", ki je bil v celoti financiran s sredstvi Evropske komisije, iz Instrumenta za tehnično podporo strukturnim reformam Generalnega direktorata za reforme (DG Reform).

  Udeležence konference so nagovorili dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Rodica Melancea, vodja projekta na strani nizozemskega izvajalca CILC (Center for international legal cooperation) in generalna direktorica na Vrhovnem državnem tožilstvu, vodja projekta Gaja Štovičej.

  Projekt je obsegal dve komponenti, osredotočeni na dve različni vsebini, ki pa obe vplivata na zaupanje v pravosodje in s tem na podporo vladavini prava. Del projekta se osredotočal na podobo državnega tožilstva v javnosti in oblikovanje predlogov za izboljšanje obveščenosti in ozaveščenosti javnosti o vlogi in nalogah državnih tožilcev v kazenskem sistemu. Drugi del je obsegal pregled stanja na področju predlaganja in izrekanja kazenskih sankcij v kazenskih postopkih ter prinesel predloge več različnih možnosti za poenotenje dela.

  Raziskovalci iz Inštituta za kriminologijo ter tujih univerz so pod vodstvom dr. Mojce Plesničar  izvedli raziskavo o predlaganju oziroma izrekanju kazenskih sankcij v Sloveniji, ki je prva takšna v Sloveniji. Na konferenci je dr. Mojca Plesničar predstavila izsledke in priporočila glede možnih rešitev, ki bi državnemu tožilstvu omogočila enotnejše predlaganje kazenskih sankcij.

  Javni govorec državnih tožilstev za območje mesta Haaga na Nizozemskem, vodilni strokovnjak pri komponenti o obveščanju javnosti, gospod Frans Zonneveld je na osnovi izvedene analize stanja in po pogovorih s predstavniki državnega tožilstva predstavil priporočila za izboljšanje podobe državnega tožilstva v javnosti ter diseminacijsko strategijo. Kot del samega projekta pa so bile izvedene tri praktične delavnice za državne tožilce, na katerih so bile predstavljene tehnike za učinkovitejše javno nastopanje.  V okviru projekta je nastal tudi kratek predstavitveni animirani film o vlogi državnega tožilca v kazenskem postopku.

  V projektu so bili uspešno izdelani vsi dokumenti, kot je bilo predvideno ob začetku aktivnosti, prejeta priporočila pa bodo uporabljena na državnem tožilstvu z vključitvijo v vsakdanje delo oziroma se bo nadaljevalo z aktivnostmi za realizacijo priporočil. Dokumenti bodo predani tudi Ministrstvu za pravosodje RS ter Vrhovnemu sodišču RS, ki sta podprla izvajanje projekta.

   

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa se je 13. in 14. oktobra udeležil 16. Posvetovalnega foruma generalnih tožilcev EU v Haagu.

  Zakonodajne pobude EU v zvezi z vojno v Ukrajini, nova vloga Eurojusta pri reševanju najhujših mednarodnih kaznivih dejanj, pregon vojnih zločinov storjenih v Ukrajini, razširjanje vojnih dezinformacij v kibernetskem prostoru ter diskusija o skupnih interesih in izzivih glede neodvisnosti tožilstev v EU, so bile središčne teme letošnjega foruma.

  Na forumu sta sodelovala tudi tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan in ukrajinski generalni državni tožilec Andriy Kostin.

  Posvetovalni forum  je bil leta 2010 ustanovljen z namenom, da se ob srečanjih najvišjih predstavnikov tožilstev držav članic EU izmenjajo izkušnje in najboljše prakse pri preiskovanju in pregonu najhujših oblik kriminala, medsebojnega sodelovanja in obravnavanju drugih tem, ki so povezane z učinkovitostjo pregona kaznivih dejanj.

   

 • Foto: Ministrstvo za pravosodje RS

  Danes  je na Ministrstvu za pravosodje RS slovesno prisegla nova okrajna državna tožilka Urška Lončar Butinar.

  Urška Lončar Butinar bo delo državne tožilke opravljala na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

  Ob prisegi na funkcijo državnih tožilcev so ji uspešno poklicno pot zaželele: ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan, vodja Kazenskega oddelka na Vrhovnem državnem tožilstvu RS Mirjam Kline, vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru Barbara Milič Rožman in podpredsednica Državnotožilskega sveta mag. Barbara Lipovšek.

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa se je od 26. do 29. septembra z delegacijo državnih tožilcev mudil na obisku v ZDA. V okviru obiska se je seznanil z delovanjem ameriških pravosodnih institucij s poudarkom na postopkih tamkajšnjih pravosodnih oblasti, povezanih z odkrivanjem in pregonom najtežjih oblik kaznivih dejanj kot so: korupcijska kazniva dejanja, čezmejni organiziran kriminal ter kibernetski in finančni kriminal.

  Generalni državni tožilec se je med drugim sestal z namestnikom pomočnika generalnega državnega tožilca Bruceom C. Swartzem, s pomočnikom direktorja FBI Raymondom Dudo in z direktorjem Urada za mednarodne zadeve na področju drog in kazenskega pregona za Evropo in Azijo pri State Departmentu Jamesom Applegateom. V okviru obiska State Departmenta so potekali tudi pogovori slovenske delegacije z odgovornimi za mednarodno pravno pomoč, pri čemer so udeleženci srečanja dosedanje sodelovanje Slovenije in ZDA na tem področju ocenili kot zelo dobro.

  Slovenska delegacija je med drugim obiskala še državno tožilstvo in sodišče v Rockvillu v zvezni državi Maryland, Center za izobraževanje sodnikov v Annapolisu, Urad za boj proti prepovedanim drogam (DEA) in se sestala s predstavniki Oddelka za računalniško kriminaliteto in intelektualno lastnino v okviru ministrstva za pravosodje ter Urada za razvoj, pomoč in usposabljanje tožilcev pri ministrstvu za pravosodje.