Skoči do osrednje vsebine

Mediji

VDT

Aktualno

  • V okviru spoznavnega srečanja sta se generalna državna tožilka dr. Katarina Bergant in generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan dotaknili predvsem aktualnih vsebin, ki zadevajo prihodnje sodelovanje med Vrhovnim državnim tožilstvom RS  in Državnim odvetništvom RS.

  • Generalna državna tožilka dr. Katarina Bergant se je sestala s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK)  dr. Robertom  Šumijem. Glavna tema uvodnega srečanja je bil pogovor o prihodnjem medsebojnem sodelovanju med državnim tožilstvom in KPK.  

  • Na Ministrstvu za pravosodje RS je danes prisegla nova okrožna državna tožilka Aleksandra Majdič, ki bo državnotožilsko funkcijo opravljala na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

  • Pred predsednico Državnega zbora RS mag. Urško Klakočar Zupančič, je v prisotnosti ministrice za pravosodje Andreje Katič in predsednika Državnotožilskega sveta RS mag. Harija Furlana, zaprisegla nova generalna državna tožilka RS dr. Katarina Bergant, ki se je v svojem nagovoru zahvalila za izkazano zaupanje ter izpostavila, da prevzema vodenje učinkovite in uspešne državnotožilske organizacije, ob tem pa hkrati  verjame, da obstoji prostor izboljšav in da se lahko z novimi vsebinskimi in organizacijskimi pristopi, delo celotne organizacije še izboljša, saj le notranje dobro organiziran in povezan organ, z jasno določenimi prioritetami in s primerljivimi obremenitvami v organizacijo vnaša red in posledično zadovoljstvo zaposlenih, ki dviga občutek pripadnosti, s tem pa storilnost in učinkovitost, ki je preko rezultatov dela tudi vidna navzven. Njena vizija razvoja državno tožilske organizacije gre v smeri moderne, transparentne, visoko strokovne ter učinkovite organizacije, katere temelj so samostojni, suvereni in primerno plačani državni tožilci, ki s svojim delom kot varuhi zakonitosti prispevajo k utrjevanju vladavine prava.

    Dr. Katarina Bergant je od leta 2018 do prevzema funkcije generalne državne tožilke vodila Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, kjer je vse od leta 1997 gradila svojo karierno pot – najprej  kot strokovna sodelavka, nato je bila leta 2004 imenovana za pomočnico okrožnega državnega tožilca, leta 2007 za okrožno državno tožilko, leta 2018 za višjo državno tožilko in leta 2024 za vrhovno državno tožilko. Doktorica kazenskopravnih znanosti ima 27 letne delovne izkušnje na področju kazenskega prava, v  praksi se je ukvarjala predvsem s področjem splošne kriminalitete, raziskovalno pa z razmerji kazenskega, ustavnega in medijskega prava. Iz slednjega je leta 2014 doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Bila je članica ekspertnih delovnih skupin za pripravo medijske in kazenske zakonodaje in je avtorica raziskovalnih in strokovnih člankov s področja kazenskega prava in soavtorica Komentarja splošnega dela Kazenskega zakonika in komentarja Zakona o kazenskem postopku.  Kot vabljena predavateljica je predavala na  različnih izobraževanjih in konferencah s temami s področja kazenskega prava, in državnotožilske uprave. Od leta 2000 je predavateljica in nosilka predmeta kazensko in kaznovalno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana.