Skoči do osrednje vsebine

Mediji

VDT

Aktualno

 • Letošnjega 28. zbora državnih tožilcev, ki poteka 17. in 18. decembra v Portorožu, so se udeležili tudi visoki predstavniki oblasti, med drugim predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsednik Vrhovnega sodišča RS dr. Miodrag Đorđević.

  Predsednica Republike Slovenije je kot osrednja govornica na prireditvi poudarila izenačenost tožilcev s sodniki ter njihovo neodvisnost, ki je ključnega pomena za učinkovito delovanje pravosodnega sistema, na koncu pa se je vsem zbranim zahvalila za opravljeno delo, ki naj bo uspešno in srčno tudi v prihodnje.

  Zbrane je nagovorila tudi začasna vodja Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, vrhovna državna tožilka Mirjam Kline, ki je med drugim izpostavila prioritete tožilstva v prihodnjem letu, ki se nanašajo predvsem na gospodarsko, korupcijsko kriminaliteto, na okoljsko kriminaliteto ter na ranljive skupine ljudi; omenila je tudi pomembno spremembo Zakona o državnem tožilstvu. Spomnila je, da je leto 2023 zaznamovalo več dogajanj v okviru državnega tožilstva, pri čemer je na mednarodnem področju izpostavila stike z generalnima državnima tožilcema Avstrije in Hrvaške, ter udeležbo na konferenci generalnih državnih tožilcev držav Zahodnega Balkana v Črni gori, v sklopu katere je bil podpisan Memorandum o sodelovanju na področju odnosov z javnostmi, obisk delegacije Visokega protikorupcijskega sodišča Ukrajine,  uradni obisk Tožilstva Bosne in Hercegovine z udeležbo na peti mednarodni konferenci na temo Mednarosnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo ter udeležbo na Diplomatski konferenci za sprejetje Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev. Leto, ki se bliža koncu je zaznamovalo tudi izvajanje koordinacijskih sestankov na Eurojustu, študijski obisk v zvezi s Hišo za otroke na Švedskem in precejšnje število konferenc oziroma mednarodnih izobraževanj, ki so se jih udeležili državni tožilci in strokovni sodelavci.  Celoten govor začasne vodje Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, vrhovne državne tožilke Mirjam Kline, lahko preberete v nadaljevanju.

   

  Slavnostno prireditev je vodil predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije, višji državni tožilec mag. Boštjan Valenčič.

  Zbor državnih tožilcev je vsakoletno tradicionalno srečanje državnih tožilcev, na katerem, poleg osrednje slovesnosti, poteka tudi obširnejši izobraževalni program v okviru organizacije Centra za izobraževanje v pravosodju (CIP), pod vodstvom začasne vodje Vrhovnega državnega tožilstva RS, vrhovne državne tožilke Mirjam Kline.

   

  GOVOR ZAČASNE VODJE VRHOVNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA RS, VRHOVNE DRŽAVNE TOŽILKE MIRJAM KLINE

 • Na svečani slovesnosti ob Dnevu pravosodja na Brdu pri Kranju sta ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in začasna vodja Vrhovnega državnega tožilstva RS, namestnica generalnega državnega tožilca, vrhovna državna tožilka Mirjam Kline, zaslužnim posameznikom podelili priznanja za njihovo prizadevno in uspešno delo na državnih tožilstvih.

  Letošnji prejemniki medalje za življenjsko delo so: Boris Ostruh, vrhovni državni tožilec na Vrhovnem državnem tožilstvu RS; Barbara Knol Drobnič, vrhovna državna tožilka svétnica na Vrhovnem državnem tožilstvu RS; Marjeta Kreča, okrožna državna tožilka svétnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju; Rožana Kocjančič, javna uslužbenka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru; Darja Špacapan, okrožna državna tožilka svétnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici; prejemnica diplome za življenjsko delo pa je Tanja Šinigoj, javna uslužbenka na ODT v Novi Gorici.

  Medaljo za izjemne delovne uspehe in prizadevanja je prejela Sabina Klaneček, javna uslužbenka na Vrhovnem državnem tožilstvu RS.

   

   

  Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo!

   

  Obrazložitve priznanj

 • Na Ministrstvu za pravosodje RS, je v prisotnosti generalnega državnega tožilca RS, vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju ter predstavnikov Ministrstva za pravosodje RS in Državnotožilskega sveta RS prisegla nova okrajna državna tožilka Nika Omahen Ušeničnik, ki bo svojo funkcijo opravljala na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

 • Člani delegacije Vrhovnega državnega tožilstva pod vodstvom generalnega državnega tožilca Draga Škete so se  od 13. do 15. septembra 2023 mudili na uradnem obisku v Bosni in Hercegovini, kjer so se med drugim sestali z glavnim tožilcem Tožilstva Bosne in Hercegovine Milenkom Kajganićem  in njegovimi najožjimi sodelavci ter se udeležili pete Mednarodne konference z naslovom: »Trideset let od ustanovitve Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY) - Zapuščina in prihodnji izzivi«.

  Na srečanju delegacij Vrhovnega državnega tožilstva RS in Tožilstva BiH je beseda tekla o sodelovanju obeh tožilstev v boju proti organiziranemu, čezmejnemu in mednarodnemu kriminalu ter o delu v združenju EUROJUST, v okviru katerega so že bile izvedene skupne akcije; dotaknili pa so se tudi aktualnih problemov povezanih z aplikacijama SKY in Anom. Zaradi hitrejše in učinkovitejše komunikacije ter potrebe po hitrem ukrepanju v boju proti vsem oblikam kriminala, je bilo med tožilstvoma Slovenije ter Bosne in Hercegovine  vzpostavljeno neposredno sodelovanje, v preteklih dveh letih so bile med drugim izvedene tudi skupne aktivnosti pri preiskavah kaznivih dejanj, ki so bila izvršena na območjih obeh držav. Generalni državni tožilec Drago Šketa je izrazil polno podporo tožilstvu BiH ter pripravljenost deliti slovenske izkušnje pri krepitvi pravosodnih institucij in vladavine prava na poti BiH k pridružitvi evropskim integracijam.

  V okviru mednarodne konference na temo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo, na kateri sta bila med drugim prisotna tudi predsednica in glavni tožilec Mednarodnega rezidualnega mehanizma za kazenski sodišči Graciela Gatti Santana ter Serge Brammertz, uvodna govornica pa je bila predsednica gibanja »Matere Srebrenice in Žepe«  Munira Subašić, so udeleženci izpostavili pomen Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo, ki se je v procesu svojega delovanja od leta 1993 spopadlo z mnogimi težavami ter nepovratno spremenilo podobo mednarodnega humanitarnega prava, žrtvam vojnih zločinov pa dalo  priložnost, da pričajo o grozotah vojne na področju bivše Jugoslavije.

   

 • Med obiskom delegacije Visokega protikorupcijskega sodišča Ukrajine v Sloveniji je ukrajinska delegacija obiskala tudi Vrhovno državno tožilstvo RS (VDT RS) in Specializirano državno tožilstvo (SDT RS), kjer so se ukrajinski gostje seznanili z ustrojem in delovanjem obeh institucij, s poudarkom na protikorupcijski problematiki. Obisk delegacije Visokega protikorupcijskega sodišča Ukrajine na VDT RS in SDT RS je izjemnega pomena tudi zaradi izmenjave mnenj in seznanitve z aktualnimi problemi obeh držav na področju boja proti korupciji.

  Generalni državni tožilec Drago Šketa je visoke goste nagovoril z besedami dobrodošlice, v katerih je med drugim poudaril, da je izmenjava  znanja in izkušenj na področju pravosodja še posebej pomembna na področju korupcije in odvzema premoženja nezakonitega izvora – aktualnih tem, ki sta izjemnega pomena za delovanje pravne države. »Ne morem si predstavljati, kako težko mora biti delovanje pravosodja v času vojne. Zato vam želimo ponuditi našo popolno podporo«, je v svojem nagovoru izpostavil generalni državni tožilec.