Mediji

Aktualno

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa se je 13. in 14. oktobra udeležil 16. Posvetovalnega foruma generalnih tožilcev EU v Haagu.

  Zakonodajne pobude EU v zvezi z vojno v Ukrajini, nova vloga Eurojusta pri reševanju najhujših mednarodnih kaznivih dejanj, pregon vojnih zločinov storjenih v Ukrajini, razširjanje vojnih dezinformacij v kibernetskem prostoru ter diskusija o skupnih interesih in izzivih glede neodvisnosti tožilstev v EU, so bile središčne teme letošnjega foruma.

  Na forumu sta sodelovala tudi tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan in ukrajinski generalni državni tožilec Andriy Kostin.

  Posvetovalni forum  je bil leta 2010 ustanovljen z namenom, da se ob srečanjih najvišjih predstavnikov tožilstev držav članic EU izmenjajo izkušnje in najboljše prakse pri preiskovanju in pregonu najhujših oblik kriminala, medsebojnega sodelovanja in obravnavanju drugih tem, ki so povezane z učinkovitostjo pregona kaznivih dejanj.

   

 • Foto: Ministrstvo za pravosodje RS

  Danes  je na Ministrstvu za pravosodje RS slovesno prisegla nova okrajna državna tožilka Urška Lončar Butinar.

  Urška Lončar Butinar bo delo državne tožilke opravljala na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

  Ob prisegi na funkcijo državnih tožilcev so ji uspešno poklicno pot zaželele: ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan, vodja Kazenskega oddelka na Vrhovnem državnem tožilstvu RS Mirjam Kline, vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru Barbara Milič Rožman in podpredsednica Državnotožilskega sveta mag. Barbara Lipovšek.

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa se je od 26. do 29. septembra z delegacijo državnih tožilcev mudil na obisku v ZDA. V okviru obiska se je seznanil z delovanjem ameriških pravosodnih institucij s poudarkom na postopkih tamkajšnjih pravosodnih oblasti, povezanih z odkrivanjem in pregonom najtežjih oblik kaznivih dejanj kot so: korupcijska kazniva dejanja, čezmejni organiziran kriminal ter kibernetski in finančni kriminal.

  Generalni državni tožilec se je med drugim sestal z namestnikom pomočnika generalnega državnega tožilca Bruceom C. Swartzem, s pomočnikom direktorja FBI Raymondom Dudo in z direktorjem Urada za mednarodne zadeve na področju drog in kazenskega pregona za Evropo in Azijo pri State Departmentu Jamesom Applegateom. V okviru obiska State Departmenta so potekali tudi pogovori slovenske delegacije z odgovornimi za mednarodno pravno pomoč, pri čemer so udeleženci srečanja dosedanje sodelovanje Slovenije in ZDA na tem področju ocenili kot zelo dobro.

  Slovenska delegacija je med drugim obiskala še državno tožilstvo in sodišče v Rockvillu v zvezni državi Maryland, Center za izobraževanje sodnikov v Annapolisu, Urad za boj proti prepovedanim drogam (DEA) in se sestala s predstavniki Oddelka za računalniško kriminaliteto in intelektualno lastnino v okviru ministrstva za pravosodje ter Urada za razvoj, pomoč in usposabljanje tožilcev pri ministrstvu za pravosodje.

 • Včeraj se je generalni državni tožilec RS Drago Šketa skupaj z vrhovno državno tožilko Ireno Kuzma, vodjo Strokovno informacijskega centra pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS, sestal z ministrico, pristojno za digitalno preobrazbo, dr. Emilijo Stojmenovo Duh.

  Uvodoma so udeleženci pozdravili dosedanja prizadevanja vseh deležnikov za digitalno opolnomočenje pravosodja v vseh fazah, tj. od predkazenskega do konca kazenskega postopka.

  Generalni državni tožilec in vodja Strokovno informacijskega centra VDT RS sta izpostavila precejšen napredek državnega tožilstva na področju digitalizacije v zadnjih letih, predstavila projektne aktivnosti, vključno z mednarodnimi, v katere je državno tožilstvo trenutno vpeto in ministrico seznanilo z vizijo državnega tožilstva na področju digitalne transformacije v prihodnosti.  

  Udeleženci sestanka so se strinjali, da sta za uspešno in učinkovito delo organov, pristojnih za odkrivanje, pregon in sojenje v kazenskih zadevah, nujno potrebna usklajen pristop in sodelovanje tudi na področju informatike. Pri tem so pomembno vlogo pripisali bodočemu ministrstvu za digitalno preobrazbo, čigar naloga bosta zlasti opredelitev in izpeljava  ustreznih informacijskih rešitev na nacionalni ravni. Ministrica se je zavzela tudi za konstruktivno sodelovanje z državnim tožilstvom v prihodnosti, tako na področju morebitnih skupnih projektov kot tudi v procesih uvajanja sprememb na vseh področjih, ki bodo povezana z delom digitalizacije državnega tožilstva.

 • Danes je pred državnim sekretarjem na ministrstvu za pravosodje dr. Sebastjanom Zbičajnikom in v prisotnosti generalnega državnega tožilca Draga Škete, vodje ODT v Ljubljani  dr.Katarine Bergant in podpredsednice Državnotožilskega sveta RS mag. Barbare Lipovšek, prisegla nova okrajna državna tožilka Katarina Anželj, ki bo delo opravljala na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

   

 • Na Bledu so se 10. junija končali tradicionalni izobraževalni dnevi Društva državnih tožilcev Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva RS.

  Po uvodnem nagovoru generalnega državnega tožilca Draga Škete, se je v dveh dneh zvrstilo 10 predavanj ter 12 slovenskih in tujih predavateljev. Gost iz tujine, Thomas S. Dougherty z mednarodnega oddelka za preiskovanje vdorov v računalniške sisteme in intelektualno lastnino je predaval o digitalnih dokazih za tožilce. Delo Evropskega javnega tožilstva so predstavili evropski tožilec pri Evropskem javnem tožilstvu (EJT) Jaka Brezigar in evropska delegirana tožilca iz Slovenije mag. Tanja Frank Eler in Matej Oštir.  Pregled aktualnih novosti na področju mednarodnega sodelovanja je predstavil nacionalni predstavnik Slovenije pri Eurojustu, višji državni tožilec Boštjan Škrlec. Gost z Inštituta za kriminologijo prof. dr. Dragan Petrovec  je govoril o etiki današnjega časa, višja sodnica dr. Alja Kratovac z Višjega sodišča v Ljubljani pa o členu 308 Kazenskega zakonika. Državni tožilci so se seznanili tudi z izzivi integritete in odkrivanja korupcijskih kaznivih dejanj v zdravstvu ter prisluhnili navodilom za varno delo s tajnimi podatki in aktualnim vprašanjem odnosov z javnostmi v pravosodju.

   

 • Generalnega državnega  tožilca  Draga Šketo je danes v DZ sprejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Generalni državni tožilec in predsednica DZ sta se v svojem prvem, spoznavnem srečanju, dotaknila aktualnih vprašanj državnega tožilstva in postavila temelje za prihodnje dobro sodelovanje med institucijama.

  Generalni državni tožilec je predsednici DZ predal Skupno letno poročilo za leto 2021 iz katerega so razvidni izsledki in rezultati dela državnega tožilstva. Glede kadrovskih težav, s katerimi se je državno tožilstvo spopadalo tako na nacionalni ravni kot pri zapletu z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije, je poudaril pomen odprave pomanjkanja kadrov, ki je v interesu vseh Slovenk in Slovencev, saj lahko tožilstvo le tako zagotavlja učinkovit pravočasen kazenski pregon. Enak pomen ima po njegovem tudi debirokratizacija državnega tožilstva, ki še vedno močno zavira učinkovitost dela. Glede sodelovana s policijo je poudaril pomen dobrega medinstitucionalnega sodelovanja, ki bo rezultiralo v čim krajšem reševanju kazenskih zadev. Dotaknil se je tudi pomena učinkovitejše zaščite pravic delavcev, ki jo je, kot eno od prioritet, izpostavil tudi v svoji politiki pregona.

  Predsednica DZ je poudarila pomen strokovnega in neodvisnega državnega tožilstva in generalnemu državnemu tožilcu obljubila vso podporo pri zagotavljanju kadrovskih in materialnih pogojev za delo tožilstva. Izrazila je svoje zavedanje o nedopustnem vmešavanju politike v delo državnih tožilcev v preteklosti in pozdravila hitro reakcijo nove vlade, ki je že imenovala trinajst novih državnih tožilcev. Ob koncu je med drugim izrazila tudi svoje pričakovanje glede dobrega sodelovanja tožilstva s policijo, ministrstvom za pravosodje in ministrstvom za notranje zadeve kar zadeva vprašanja zakonodaje.