Skoči do osrednje vsebine

Mediji

VDT

Aktualno

 • Na Ministrstvu za pravosodje RS sta danes prisegli dve novi okrajni državni tožilki. Barbara Zgonik in Zdravka Lorković  sta zaprisegli kot novi okrajni državni tožilki na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Generalni državni tožilec RS jima je čestital ob prisegi na funkcijo državnih tožilk ter jima zaželel veliko uspehov na novi in izjemno odgovorni državnotožilski poti.

 • Generalni državni tožilec RS Drago Šketa je dne 14. decembra 2022 na sedežu Vrhovnega državnega tožilstva RS gostil predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija.

  Generalni državni tožilec in predsednik KPK sta na sestanku poudarila predvsem pomen konstruktivnega medsebojnega sodelovanja obeh institucij ter skupni razvoj v smeri prizadevanja za krepitev pravne države, integritete, etičnosti in transparentnosti poslovanja kot temeljnih vrednot družbe, v kateri živimo. Zavezala sta se vzpostaviti pogoje, v katerih bodo kršitve integritete in etičnosti ter kazniva dejanja korupcije postali skupni cilji, usmerjeni v kazenskopravni pregon zoper storilce navedenih dejanj.

  Prav tako sta obravnavala vprašanja ter izmenjala mnenja in izkušnje glede problematike korupcije, ki v Republiki Sloveniji predstavlja velik problem, na kar opozarjajo tudi svetovne organizacije s svojimi merilniki.

   

   

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa in minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer sta na Ministrstvu za infrastrukturo RS obeležila sklenitev Dogovora o sodelovanju na podlagi člena 12(3) Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta Evrope z dne 20.10. 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitev Direktive 94/56/ES. Dogovor je bil sklenjen  med Ministrstvom za infrastrukturo RS – Službo za preiskovanje letalskih, pomorskih, železniških nesreč in incidentov (SPLPŽNI) ter Vrhovnim državnim tožilstvom RS (VDT RS), da bi uredili način sodelovanja v zvezi s preiskavami letalskih nesreč in incidentov ter z namenom izmenjave znanja in izkušenj med obema institucijama.

 • Na Ministrstvu za pravosodje RS so danes prisegli trije novi državni tožilci. Marjete Može je zaprisegla kot nova okrajna državna tožilka na ODT v Kopru, Barbara Lončarič je nova okrajna državna tožilka na ODT na Ptuju, Marko Brezovnik pa nov okrajni državni tožilec na ODT v Ljubljani.

 • Predstavnica Vrhovnega državnega tožilstva RS in dve okrožni državni tožilki so se s predstavniki Policije od 5. 12. 2022 do 9. 12. 2022 udeležili izobraževanja, ki ga je organizirala mednarodna akademija The International Law Enforcement Academy (ILEA) v Budimpešti na temo kaznivih dejanj storjenih z motivom sovražnosti. Izobraževanja so se poleg slovenske delegacije udeležili tudi predstavniki pregona iz Romunije, Gruzije in Slovaške. Udeleženci so izmenjali izkušnje in najboljše prakse pri preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj z motivom sovraštva, medsebojnega sodelovanja in obravnavanju drugih tem, ki so povezane z učinkovitostjo pregona navedenih kaznivih dejanj.

  Slovensko delegacijo sta na sedežu akademije obiskala tudi veleposlanik Republike Slovenije na Madžarskem, dr. Marjan Cencen in Jana Strgar, pooblasčena ministrica za konzularne zadeve in kulturo.

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa je s svojim prispevkom sodeloval na mednarodni konferenci na temo sovražnega govora v Sofiji. Glavni namen srečanja vabljenih predstavnikov evropskih držav - predstavnikov mednarodnih organizacij, akademskih združenj in verskih skupnosti – je bila izmenjava izkušenj in idej na področju kaznivih dejanj, ki so bila storjena iz sovraštva, ter razprava o učinkovitih načinih boja proti ksenofobiji. Generalni državni tožilec Drago Šketa se je ob zaključku konference udeležil dvostranskega srečanja z generalnim državnim tožilcem Bolgarije, Ivanom Geshevom.