Ügyfeleknek

Az ügyészi iratokba való betekintés

Mikor van jogom betekinteni az ügyészi iratokba?

Az ügyészi iratokba való betekintés és azok lemásolásának joga a kérelmező eljárásban meglévő státuszához és az eljárás aktuális szakaszához kötődik.

Azok a személyek, akikre az iratokban lévő adatok vonatkoznak, és azok, akikről említés történik bennük, a büntetőeljárás elévülése, ill. az ítélet jogerőre emelkedése után tekinthetnek bele az ügyészi iratokba.

Az ügy bírósági szakaszában (miután az ügyész előterjesztette a nyomozás iránti kérelmet, benyújtotta a vádiratot, vagy a bíróság elvégzett bizonyos nyomozási cselekményeket), a büntetőeljárásról szóló törvény (KZ-1) 128. cikke alapján a vádlott jogosult betekinteni a bírósági ügyiratokba, az ügyészi iratokba pedig akkor, ha jogilag érdekelt.

A büntetőeljárás (bírósági eljárás) megindítása előtt a jogi vagy természetes személy akkor jogosult az iratbetekintésre, ha jogilag (a törvény alapján) érdekelt. Az ügyészi iratokba való betekintés iránti kérelemhez írásos indokolást kell fűzni, amelyről az illetékes ügyész dönt. A betekintést az ügyész nem engedélyezi, ha az sérthetné az eljárás érdekeit, ha az eljárás titkos, vagy a magánélet védelme érdekében.