Generalni državni tožilec

Drago Šketa

Drago ŠketaRodil sem se 11. januarja 1969 v delavski družini v Mariboru. Študiral sem na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer sem bil sprva štipendist Zoisovega sklada za nadarjene študente, nato pa štipendist Ministrstva za pravosodje. Leta 1995, ko sem diplomiral na Pravni fakulteti v Mariboru, sem prejel tudi rektorjevo nagrado Univerze v Mariboru za najboljšega študenta v generaciji na fakulteti. 

Po zaključeni diplomi sem dve leti opravljal pripravništvo na Višjem sodišču v Mariboru ter leta 1997 uspešno opravil pravniški državni izpit.

Od leta 1997 sem bil strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Mariboru, kjer sem opravljal dela na področju gospodarskih prestopkov, dela na gospodarsko civilnem oddelku in dela iz mednarodne pravne pomoči. Leta 1998 sem nadaljeval kot strokovni sodelavec na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, na oddelkih za gospodarsko kazenske zadeve in splošno kazenske zadeve. 

Vlada Republike Slovenije me je leta 2001 imenovala na funkcijo pomočnika okrožnega državnega tožilca. Leta 2004 sem bil imenovan na funkcijo okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru; istega leta sem bil postavljen na mesto vodje oddelka za alternativno reševanje kazenskih zadev in izdajo kaznovalnih nalogov.

Ministrstvo za pravosodje RS me je leta 2008 imenovalo na mesto namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, dve leti kasneje pa me je vlada imenovala na mesto vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru. Na to mesto me je leta 2016 ponovno imenoval Državnotožilski svet.

V okviru svojih del in nalog vodje okrožnega državnega tožilstva sem, poleg vodstvene funkcije, obravnaval tudi širši spekter kaznivih dejanj iz različnih področij kazenskega prava.

V letu 2011 sem, na podlagi Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), pridobil naslov višjega državnega tožilca in postal član Državnotožilskega sveta, kjer sem bil od leta 2015 do nastopa funkcije GDT,  tudi njegov podpredsednik.

Vzporedno z omenjenimi funkcijami sem bil, na podlagi predloga generalnega državnega tožilca in sklepa Vlade RS, od leta 2012, imenovan za predsednika Delovne skupine za Strategijo obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji in za skrbnika Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin. V omenjeni skupini, v katero je bilo vključenih 12 ministrstev, uradov in agencij, sem usklajeval aktivnosti v postopkih odkrivanja kaznivih dejanj ter aktivnosti povezane s sorodnimi problematikami.

V okviru Društva državnih tožilcev RS sem bil član častnega disciplinskega razsodišča.

Pri svojem delu sem, s svojo aktivno udeležbo in pripombami na obstoječo pozitivno zakonodajo, poskušal vplivati na področje ureditve kazenskega prava.

V okviru mednarodnega sodelovanja sem sodeloval na številnih konferencah, simpozijih, delovnih posvetih, koordinacijskih sestankih v različnih mednarodnih institucijah in organih. Med drugim sem predaval in vodil delavnice za državne tožilce. Sem avtor številnih delovnih prispevkov, ki se nanašajo na problematiko tožilskega dela ter institutov povezanih s kazensko zakonodajo.

Moja vizija v vlogi državnega tožilca je vera, da se s trdim delom, vztrajnostjo in vlaganjem v znanje, lahko dosežejo dobri rezultati. Verjamem, da se na ta način ustvarja tudi pozitivna podoba vsakega posameznega tožilca in tožilske organizacije kot celote. S svojim delom sem venomer poskušal dajati dober zgled svojim sodelavcem ter vsem ostalim, s katerimi sem sodeloval - v funkciji generalnega državnega tožilca pa želim biti v tožilski organizaciji zgolj prvi med enakimi.

Za svoje delo sem prejel zahvalo svojega predhodnika na mestu generalnega državnega tožilca ter zlati znak policije za sodelovanje, ki sta mi ga podelila ministrica za notranje zadeve ter Ministrstvo za pravosodje ZDA.