Vrhovno državno tožilstvo

Dostopnost

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije se zavezuje, da bo omogočalo dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče državnega tožilstva Republike Slovenije, na naslovu https://www.dt-rs.si. Spletišče zajema spletne strani Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije in Okrožnih državnih tožilstev.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: braillova vrstica), bralniki zaslona že delujejo,
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča (z izjemo navodil za stranke),
 • opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče https://www.dt-rs.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča https://www.dt-rs.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih tipičnih vsebin so:

 • objavljeni skenogrami dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • obrazci in formularji,
 • programsko generirani obsežni in kompleksni dokumenti z velikim obsegom vizualnih elementov (npr. letna poročila),
 • fotografije (npr. iz prisege novih državnih tožilcev),
 • zemljevidi (npr. prikaz lokacije tožilstva na zemljevidu),
 • interaktivne vizualizacije statističnih podatkov (npr. podatki o zavrženju, glede na razlog za zavrženje).

Vsebine na spletišču državnega tožilstva so razporejene po posameznih tematskih spletnih straneh in po spletnih straneh posameznih državnih tožilstev.

Dostopne alternative: pomoč pri razumevanju besedil ranljivim skupinam nudijo informatorji na telefonski številki: 01 434 1900 ali na elektronskem naslovu: dtrs@dt-rs.si.

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Vilharjeva cesta 23
1000 Ljubljana
dtrs@dt-rs.si.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 30. junija 2021 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 6. junija 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Vilharjeva cesta 23
1000 Ljubljana
dtrs@dt-rs.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo uspeli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo, in sicer:

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO RS
Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
Tel: 01 555 58 48
E-mail: gp.irsid@gov.si