Ügyfeleknek

Előkészítő eljárás

A bűncselekmény bejelentésekor, illetve a feljelentés megtételekor a rendőrség kinyomozza a bűncselekmény körülményeit. Ezután a feljelentést a bizonyítékokkal együtt megküldi az ügyésznek.

Az ügyész elutasítja a feljelentést, ha úgy ítéli meg, hogy nincs elegendő indok a büntetőeljárás megindításához (pl. nem történt bűncselekmény, nem áll fenn alapos gyanúja annak, hogy a gyanúsított követte el a bejelentett bűncselekményt vagy egyéb okból). Ezt 8 napon belül közölnie kell a sértett-tel. Ebben az esetben a vádindítványt a sértett, mint magánvádló nyújthatja be a bírósághoz. A sértett, mint magánvádló a büntetőeljárás megkezdésére. illetve lefolytatására az ügyész értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül jogosult.

Nem minden ügy olyan bonyolult, hogy az ügyész csak a nyomozás lezárása után tudja eldönteni, hogy benyújt-e vádiratot vagy eltekint a büntetőjogi üldözéstől. Ha az ügy elég világos, akkor az ügyész a feljelentés beérkezése után nyomozás nélkül benyújthatja az ú.n. közvetlen vádiratot.