Specializirano državno tožilstvo

Enote in oddelki

 

Splošno kazenski oddelek

Vodja oddelka

Mateja Jadrič Zajec
Višja državna tožilka

 

Splošno kazenski oddelek obravnava kazenske zadeve s pravnega področja organizirane kriminalitete (npr. kazniva dejanja s področja terorizma, trgovine z ljudmi, spravljanja v suženjsko razmerje, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in orožja ter ponarejanja denarja).

 

Gospodarsko kazenski oddelek

Vodja oddelka

Bojana Podgorelec
višja državna tožilka

 

Gospodarsko kazenski oddelek obravnava kazenske zadeve s pravnega področja gospodarske kriminalitete, ki se nanašajo na kazniva dejanja zoper gospodarstvo, za katera se lahko izreče kazen petih let zapora ali hujša kazen (npr. kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri opravljanju gospodarskih dejavnosti, davčne zatajitve, oškodovanja upnikov, itd.).

 

Gospodarsko korupcijski oddelek


Vodja oddelka

Boštjan Jeglič
višji državni tožilec

 

Gospodarsko korupcijski oddelek obravnava kazenske zadeve s pravnega področja korupcijske kriminalitete (kazniva dejanja jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje, nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril) in gospodarske kriminalitete.

 

Civilno finančni oddelek

Vodja oddelka

mag. Barbara Lipovšek
višja državna tožilka

 

Civilno finančni oddelek obravnava kazenske zadeve s pravnega področja gospodarske kriminalitete in korupcijske kriminalitete ter finančne zadeve v zvezi z izvajanjem določb Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora - ZOPNI (vodenje finančnih preiskav, vlaganje tožb za odvzem premoženja nezakonitega izvora, itd.).

 

Pritožbeni oddelek

Vodja oddelka

Luka Moljk
višji državni tožilec

 

Pritožbeni oddelek pred višjimi sodišči zastopa kazenske zadeve SDT RS v zvezi z vloženimi rednimi pravnimi sredstvi, rešuje pa tudi zadeve iz pravnega področja drugih štirih oddelkov.

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Tomaž BAUMAN
okrajni državni tožilec

Jaka BREZIGAR
okrožni državni tožilec

mag. Tanja FRANK ELER
okrožna državna tožilka

Petra FERDIN
okrožna državna tožilka

Mateja GONČIN
okrožna državna tožilka svétnica

Luka GRASSELLI
okrožni državni tožilec

mag. Marjana GRAŠIČ
okrožna državna tožilka

Marko GODEC
okrožni državni tožilec svétnik

Matija HOSTNIK
okrožni državni tožilec

Ksenija HRASTNIK
okrajna državna tožilka

Boštjan JEGLIČ
višji državni tožilec

Mateja JADRIČ ZAJEC
višja državna tožilka

Iztok KRUMPAK
okrožni državni tožilec

Jože LEVAŠIČ
okrožni državni tožilec svétnik

mag. Barbara LIPOVŠEK
višja državna tožilka

Matej MAVRIČ
okrajni državni tožilec

Luka MOLJK
višji državni tožilec

Matej OŠTIR
okrožni državni tožilec

Mojca PETAN ŽURA
okrožna državna tožilka svétnica

Bojana PODGORELEC
višja državna tožilka

mag. Ivan PRIDIGAR
okrajni državni tožilec

Darja ŠLIBAR
višja državna tožilka

mag. Boštjan VALENČIČ
okrožni državni tožilec

Renata VODNJOV
okrožna državna tožilka svétnica

Nevena VUKČEVIĆ
okrožna državna tožilka

Blanka ŽGAJNAR
višja državna tožilka