Specializirano državno tožilstvo

Enote in oddelki

Organigram

 

oddelek za splošno kazenske zadeve

Oddelek za splošno kazenske zadeve obravnava kazenske zadeve s pravnega področja organizirane kriminalitete (npr. kazniva dejanja s področja terorizma, trgovine z ljudmi, spravljanja v suženjsko razmerje, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in orožja ter ponarejanja denarja).

Vodja oddelka

Izidor Rojs

okrožni  državni  tožilec

oddelek za gospodarsko kazenske zadeve

Oddelek za gospodarsko kazenske zadeve obravnava kazenske zadeve s pravnega področja gospodarske kriminalitete, ki se nanašajo na kazniva dejanja zoper gospodarstvo, za katera se lahko izreče kazen petih let zapora ali hujša kazen (npr. kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri opravljanju gospodarskih dejavnosti, davčne zatajitve, oškodovanja upnikov, itd.).

Vodja oddelka

Bojana Podgorelec

višja državna tožilka

Civilno finančni oddelek s korupcijo

Civilno finančni oddelek s korupcijo obravnava kazenske zadeve s pravnega področja gospodarske kriminalitete in korupcijske kriminalitete ter finančne zadeve v zvezi z izvajanjem določb Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora - ZOPNI (vodenje finančnih preiskav, vlaganje tožb za odvzem premoženja nezakonitega izvora, itd.).

Vodja oddelka

Nevena Vukčević

okrožna državna tožilka

Pritožbeni oddelek

Pritožbeni oddelek pred višjimi sodišči zastopa kazenske zadeve SDT RS v zvezi z vloženimi rednimi pravnimi sredstvi, rešuje pa tudi zadeve iz pravnega področja drugih štirih oddelkov.

Vodja oddelka

Luka Moljk

višji državni tožilec

Seznam vseh državnih tožilcev

Marko BOROVNIK

okrožni državni tožilec

Petra FERDIN

okrožna državna tožilka

Aljaž BRITVIČ

okrajni državni tožilec

Mateja GONČIN

okrožna državna tožilka svétnica

Luka GRASSELLI

okrožni državni tožilec

mag. Marjana GRAŠIČ

okrožna državna tožilka

Marko GODEC

okrožni državni tožilec svétnik

Matija HOSTNIK

okrožni državni tožilec

Špela BREZIGAR

okrožna državnia tožilka

Tamara KARBA

okrajna državna tožilka

Iztok KRUMPAK

okrožni državni tožilec

Jože LEVAŠIČ

okrožni državni tožilec svétnik

Matej MAVRIČ

okrožni  državni tožilec

Luka MOLJK

višji državni tožilec

Mojca PETAN ŽURA

okrožna državna tožilka svétnica

Bojana PODGORELEC

višja državna tožilka

mag. Ivan PRIDIGAR

okrajni državni tožilec

Izidor ROJS

okrožni državni tožilec

Darja ŠLIBAR

višja državna tožilka svétnica

dr. Boštjan VALENČIČ

višji državni tožilec

Sabina PERKO

okrožna državna tožilka

Nevena VUKČEVIĆ

okrožna državna tožilka

Blanka ŽGAJNAR

višja državna tožilka