Skoči do osrednje vsebine

Za stranke

Ploščice ozadje

Faze postopka

Predkazenski postopek

Po prijavi kaznivega dejanja oziroma vložitvi ovadbe policija razišče dejanske okoliščine dejanja. Nato ovadbo skupaj z dokaznimi viri pošlje državnemu tožilcu. Ta lahko ovadbo zavrže, zahteva preiskavo pred sodiščem ali vloži neposredno obtožnico.

Preiskava

S preiskavo, ki jo opravlja preiskovalni sodnik, se začne sodni kazenski postopek. V preiskavi sodišče na podlagi gradiva policije in zahteve državnega tožilstva dodatno preveri okoliščine kaznivega dejanja ter zbira dokaze, ki se bodo uporabili tekom naslednjih faz v kazenskem postopku.

Postopek pred okrajnim oziroma okrožnim sodiščem

Ali se bo naslednja faza odvila na okrajnem ali okrožnem sodišču, je odvisno od višine predpisane sankcije za posamezno kaznivo dejanje.  

 

 

okrajno sodišče

okrožno sodišče

Višina predpisane zaporne kazni

  • do 3 leta zapora,
  • denarna kazen
  • več kot 3 leta zapora,
  • kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, storjena s sredstvi javnega obveščanja,
  • vsi postopki zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj

Preiskava

Ni preiskave (samo posamezna preiskovalna dejanja)

Preiskava

Pregon se začne na podlagi

Obtožnega predloga

Obtožnice

O zadevi bo praviloma odločal

Sodnik posameznik

Senat, sestavljen iz:

  • sodnika (predsednika senata) in 2 sodnikov porotnikov
  • 2 sodnikov in 3 sodnikov porotnikov (predpisana zaporna kazen 15 let ali več)

 

Pritožbeni postopek

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji (sodba okrajnega ali okrožnega sodišča), se stranke lahko pritožijo v 30 dneh od vročitve pisnega odpravka sodbe. O pritožbi odloča višje sodišče.