Jump to the main content

Ügyfeleknek

Felügyeleti panasz

Mi a felügyeleti panasz?

A felügyeleti panasz egy ösztönző jogi eszköz, amellyel az eljárás résztvevője figyelmezteti az ügyészség vezetőségét arra, hogy az ügyében történő határozathozatal indokolatlanul hosszú ideig elhúzódik.

A felügyeleti panasszal nem lehet bebizonyítani az ügyész munkájában elkövetett tartalmi hibákat.

Az ügyészség munkájára vonatkozó felügyeleti panaszról az ügyészségről szóló törvény (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5812) 155-157. cikke rendelkezik.

Ki nyújthat be felügyeleti panaszt?

Felügyeleti panaszt az ügyész által vezetett eljárás minden résztvevője (elsősorban a gyanúsított és a sértett) benyújthat, aki igazolja, hogy jogilag érdekelt, ha úgy véli, hogy az ügyészség indokolatlanul hosszú ideig jár el az ügyében, ami sérti a szükségtelen időhúzás nélküli ítélkezéshez való jogát.

Ki dönt a felügyeleti panaszról?

A felügyeleti panaszról az ügyben eljáró ügyészség vezetője dönt. Ha az ügyben az ügyészség vezetője jár el, akkor a felügyeleti panaszról a legfőbb ügyész hoz döntést.

Hol kell benyújtani a felügyeleti panaszt?

A felügyeleti panaszt az illetékes ügyészségen kell benyújtani. A felügyeleti panasz benyújtható az igazságügyben illetékes minisztériumban is, amely azt az illetékes ügyészséghez utalja és elrendeli, hogy adjon tájékoztatást az erre vonatkozó megállapításairól és döntéséről.

Mik a benyújtott felügyeleti panasz következményei?

A felügyeleti panasz ügyében az ügyészség vezetője intézkedik, aki az ügyben eljáró ügyésszel ismerteti a felügyeleti panasz tartalmát. Az ügyésztől magyarázatot kér és javaslatot a gyorsabb ügyintézés érdekében teendő lehetséges intézkedésekre.

Az ügyész vagy a vezető indokolását megküldik a panasztevőnek. Ha az ügyész magyarázata nem kielégítő, akkor a vezető megfelelő határidőt szab a szükséges intézkedések megtételére vagy az ügy megoldására és lezárására.