Javne objave

Informacije javnega značaja

Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja na državnih tožilstvih


Aleš BUTALA, uradna oseba, pristojna za odločanje o dostopu do informacij javnega značaja
vrhovni državni tožilec svetnik

Gaja ŠTOVIČEJ, uradna oseba, pristojna za odločanje o dostopu do informacij javnega značaja
svetnica v pravosodju I 

Nina POTOČNIK, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja
pravosodna svetnica (PDI) II

Sabina HORVAT, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja
višja pravosodna svetovalka III (PDI) 

Mojca KERT, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja
pravosodna svetnica (PDI) II

Nina MILOST, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja
pravosodna svetnica (PDI) II

Katarina KLEPEC, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja 
pravosodna svetnica (PDI) - I 

mag. Nuša KAVŠEK KOSTEVC, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja
pravosodna svetnica (PDI) - I 

Anžej ŽUŽEK, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja
višji pravosodni svetovalec II (PDI) 

Špela POGAČAR ŠKULJ, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja
pravosodna svetnica (PDI) II

Maja KILAR, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja
višja pravosodna svetovalka II (PDI) 

Anamarija Pia ŠKULJ, uradna oseba, pristojna za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja
višja pravosodna svetovalka II (PDI) 

 

 

 

Kontaktni podatki

Vrhovno državno tožilstvo RS

Vilharjeva 23

1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 434 19 68

E pošta: dtrs@dt-rs.si

 

Katalog informacij javnega značaja