Ügyfeleknek

Képviselet

A védőhöz való jog az alkotmányban biztosított emberi jogok közé tartozik. A védővel való védekezés a büntetőeljárásban a gyakran tudatlan terhelt számára biztosítja az »azonos fegyverzetet« és az igazságos ítélkezéshez való jog lényeges eleme.

A bíróság az eljárás résztvevőit tájékoztathatja az eljárás menetéről, de nem adhat nekik jogi tanácsokat. Ha a terheltnek jogi segítségre van szüksége, akkor célszerű ügyvédet fogadnia.

Védő

A büntetőeljárásban a terheltet védő képviselheti. Bizonyos esetekben kötelező a védelem (pl. ha a terhelt néma vagy süket, ha a legsúlyosabb bűncselekményekkel vádolják, ha elrendelték az előzetes letartóztatását).

A védő csak ügyvéd lehet, és csak ügyvédjelölt helyettesítheti.

Meghatalmazott

A sértett és a sértett, mint magánvádló meghatalmazhat egy személyt a büntetőeljárásban való képviseletével. Bizonyos esetekben a fiatalkorú sértettnek a büntetőeljárás teljes tartama alatt rendelkeznie kell egy meghatalmazott-tal, aki védi a jogait.

Ingyenes jogi segítségnyújtás

A terhelt jogosult védőt fogadni. Ha anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé, akkor joga van ingyenes jogi segítségnyújtásra.

 

Ingyenes jogi segítségnyújtásra az jogosult, akinek havi jövedelme (saját jövedelem), illetve az egy családtagra eső átlagos havi jövedelme (saját családi jövedelem) nem haladja meg a szociális védelmi szolgáltatásokról szóló törvényben (Törvény a szociális biztonságról) előírt minimálbér kétszeresét. E segítséget felhasználhatja a jogi segítségnyújtás költségeinek teljes vagy részleges fedezésére és a bírósági eljárásban felmerülő költségek alóli mentesülésre.

Az ingyenes jogi segítséget a (kerületi, munkaügyi, közigazgatási) bíróságok biztosítják. Ezek címe, ügyfélfogadási ideje és nyomtatványai a bíróságok honlapján találhatók meg.

Az ingyenes jogi segítségnyújtás iránti kérelmet minden bírósági eljárásnál külön kell benyújtani és meg kell jelölni, hogy az ügyfél az ingyenes jogi segítségnyújtás (ügyvédi költségek) és/vagy a bírósági eljárás költségeinek fedezését igényli-e.

Az ingyenes jogi segítségnyújtásban részesülő személy jogosult lehet a bírósági eljárási illeték megfizetése alóli mentességre is.