Vrhovno državno tožilstvo

Letni razpored dela

Letni razpored dela med drugim določa razporeditev državnih tožilcev v oddelke oziroma notranje organizacijske enote, njihovo pravno področje dela ter vodenje oddelkov oziroma notranjih organizacijskih enot.

Sprememba letnega razporeda dela za SDT RS z dne 11. 10. 2021

Letni razpored dela za ODT v Kopru - čistopis z dne 14. 9. 2021

Sprememba letnega razporeda dela za ODT v Kopru z dne 14. 9. 2021

Letni razpored dela VDT RS za leto 2021

Sprememba letnega razporeda dela VDT za leto 2021

Sprememba letnega razporeda dela VDT za leto 2021

Čistopis letnega razporeda dela VDT RS za leto 2021

Letni razpored dela SDT za leto 2021

Sprememba letnega razporeda dela SDT z dne 27.8.2021

Sprememba letnega razporeda dela SDT z dne 28.6.2021

Sprememba letnega razporeda dela SDT za leto 2021 z dne 22.3.2021

Sprememba letnega razporeda dela SDT za leto 2021

Letni razpored dela ODT v Slovenj Gradcu za leto 2021

Čistopis letnega razporeda dela ODT v Kopru za leto 2021

Sprememba letnega razporeda dela (2) ODT v Kopru za leto 2021

Čistopis letnega razporeda dela ODT v Kopru za leto 2021

Sprememba letnega razporeda dela ODT v Kopru za leto 2021

Letni razpored dela ODT v Kopru za leto 2021

Čistopis letnega razpored dela ODT v Mariboru za leto 2021

Letni razpored dela ODT v Mariboru za leto 2021

Spremembe in dopolnitve letnega razporeda dela ODT v Ljubljani z dne 30.9.2021

Čistopis Letnega razporeda dela ODT v Ljubljani z začetkom veljavnosti 5.10.2021

Čistopis Letnega razporeda dela ODT v Ljubljani za leto 2021 - začetek veljavnosti 27.5.2021

Spremembe in dopolnitve Letnega razporeda dela ODT v Ljubljani za leto 2021

Čistopis letnega razporeda dela ODT v Ljubljani z dne 9.3.2021

Spremembe in dopolnitve letnega razporeda dela ODT v Ljubljani z dne 9.3.2021

Čistopis letnega razporeda dela ODT v Ljubljani

Spremembe letnega razporeda dela ODT v Ljubljani z dne 10.1.2021

Letni razpored dela ODT v Ljubljani za leto 2021

Letni razpored dela ODT v Novem mestu za leto 2021

Letni razpored dela ODT v Novi Gorici za leto 2021

Sprememba letnega razporeda dela ODT v Celju z dne 7.10.2021

Letni razpored dela ODT v Celju za leto 2021

Letni razpored dela ODT v Kranju za leto 2021

Sprememba letnega razporeda dela ODT v Krškem za leto 2021

Letni razpored dela ODT v Krškem za leto 2021

Letni razpored dela ODT na Ptuju za leto 2021

Sprememba letnega razporeda dela ODT v Murski Soboti 

Sprememba letnega razporeda dela ODT v Murski Soboti za leto 2021 

Letni razpored dela ODT v Murski Soboti za leto 2021

Sprememba letnega razporeda dela ODT v Murski Soboti za 2021

Čistopis letnega razporeda dela VDT RS za leto 2020

Čistopis letnega razporeda dela ODT v Ljubljani (začetek veljavnosti 11.4.2020)

Sprememba letnega razporeda dela ODT v Ljubljani

Sprememba letnega razporeda dela za leto 2020 ODT v Celju

Letni razpored dela za leto 2020 ODT v Celju

Letni razpored dela za leto 2021 ODT na Ptuju

Letni razpored dela za leto 2020 ODT v Novem mestu

Dopolnitev letnega razporeda dela ODT v Slovenj Gradcu 

Letni razpored dela za leto 2020 ODT v Slovenj Gradcu 

Sprememba letnega razporeda dela ODT v Murski Soboti

Letni razpored dela za leto 2020 ODT v Murski Soboti 

Prečiščeno besedilo letnega razporeda dela ODT v Mariboru z dne 6.2.2020

Letni razporeddela za leto 2020 ODT v Mariboru

Čistopis št.2 letnega razporeda dela ODT v Kopru

Sprememba št.2 letnega razporeda dela ODT v Kopru

Sprememba letnega razporeda dela ODT v Kopru

Čistopis letnega razporeda dela ODT v Kopru

Letni razpored dela za leto 2020 ODT v Kopru

Letni razpored dela za leto 2020 ODT v Kranju