Vrhovno državno tožilstvo

Letni razpored dela

Letni razpored dela med drugim določa razporeditev državnih tožilcev v oddelke oziroma notranje organizacijske enote, njihovo pravno področje dela ter vodenje oddelkov oziroma notranjih organizacijskih enot.

 

Letni razpored dela Vrhovnega državnega tožilstva RS za leto 2019 z dne 26.11.2018

Letni razpored dela z dne 15.3. 2018

Spremembe letnega razporeda dela z dne 15. 3. 2018

Letni razpored dela za leto 2018 z dne 28.11.2017

Sprememba letnega razporeda dela z dne 22.1. 2018

Spremembe letnega razporeda dela  z dne 23.2.2018

 

 

]