Vrhovno državno tožilstvo

Letni razpored dela

Letni razpored dela med drugim določa razporeditev državnih tožilcev v oddelke oziroma notranje organizacijske enote, njihovo pravno področje dela ter vodenje oddelkov oziroma notranjih organizacijskih enot.

 

Letni razpored dela Vrhovnega državnega tožilstva RS za leto 2019 z dne 26.11.2018