Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno sodelovanje

VDT

2. EUROJUST

 

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) je bila ustanovljena v letu 2002 s sklepom Sveta 2002/187/PNZ(2) kot organ Unijenamenjen spodbujanju in izboljšanju usklajevanja in sodelovanja med pristojnimi pravosodnimi organi držav članic, zlasti v zvezi s hudimi oblikami organiziranega kriminala z mednarodnim elementom. Decembra 2019 je začela veljati nova Uredba EU 2018/1727, ki uvaja določene spremembe predvsem v strukturi upravljanja Eurojusta, ureja razmerja z Evropskim javnim tožilstvom in usmerja predvsem k povečanju operativne učinkovitosti, pri čemer v celoti ohranja osrednje poslanstvo Eurojusta.

Eurojust preko nacionalnih predstavništev nudi pomoč pri različnih vrstah kaznivih dejanj, kjer sta vključeni vsaj dve državi, prioritetno pa pri naslednjih:

  • terorizem,
  • kibernetski kriminal,
  • nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami,
  • dejavnosti pranja denarja,
  • tihotapljenje priseljencev,
  • trgovina z ljudmi,
  • kazniva dejanja v škodo finančnih interesov Unije,
  • prevare in goljufije,
  • kazniva dejanja zoper okolje.

Eurojust zagotavlja podporo v različnih fazah postopkov in z različnimi orodji, ki olajšajo preiskovanje in pregon pristojnim domačim organom.

Več: https://www.eurojust.europa.eu/

 

Slovensko predstavništvo

Nacionalni predstavnik Slovenije je Boštjan Škrlec. Vrhovni državni tožilec Boštjan Škrlec je podpredsednik Eurojusta. Ima več kot 25 let izkušenj dela v pravosodju, državnotožilsko funkcijo pa opravlja od leta 1999. Preden se je pridružil Eurojustu, je bil generalni direktor Vrhovnega državnega tožilstva RS (2012-2017). Ima bogate izkušnje z mednarodnim sodelovanjem in je sodeloval v številnih projektih in z različnimi mednarodnimi institucijami na področju kazenskega prava. V času prvega predsedovanja Slovenije Svetu EU je vodil delovno skupino za pravosodno sodelovanje. Bil je državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje RS v času od leta 2008 do 2012 in je aktivno je sodeloval pri pripravi in ​​sprejemanju kazenskopravne in organizacijske zakonodaje, med ostalim tiste o uvedbi dogovarjanja o krivdi v kazenskem postopku in ustanovitvi Specializiranega državnega tožilstva RS.

Od julija 2017 je nacionalni predstavnik Slovenije pri Eurojustu, novembra 2020 pa je bil izvoljen za podpredsednika te agencije.

Namestnik nacionalnega predstavnika Eurojusta je Boštjan Lamešič, ki je bil na to mesto imenovan februarja 2020. Pred tem je od marca 2012 opravljal funkcijo pomočnika nacionalnega predstavnika. Pred prihodom na Eurojust je funkcijo državnega tožilca izvrševal na različnih državnih tožilstvih, med drugim tudi na Specializiranem državnem tožilstvu RS in na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Specializiral se je za področje finančne in gospodarske kriminalitete.

Pomočnik nacionalnega predstavnika je Goran Vejnović, ki je bil na to mesto imenovan oktobra 2023. Pred prihodom na Eurojust je državnotožilsko službo opravljal na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem in bil dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na Vrhovno državno tožilstvo RS. Specializiral se je za področje gospodarske in korupcijske kriminalitete ter mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah zaradi začasnega zavarovanja, zasega in odvzema predmetov in premoženjske koristi ter premoženja nezakonitega izvora.

 

Kontakt:

EUROJUST

Slovensko nacionalno predstavništvo
Slovenian National Desk
Johan de Wittlaan 9
The Hague
The Netherlands
www.eurojust.europa.eu

Nazaj