Mednarodno sodelovanje

2. EUROJUST

 

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) je bila ustanovljena v letu 2002 s sklepom Sveta 2002/187/PNZ(2) kot organ Unijenamenjen spodbujanju in izboljšanju usklajevanja in sodelovanja med pristojnimi pravosodnimi organi držav članic, zlasti v zvezi s hudimi oblikami organiziranega kriminala z mednarodnim elementom. Decembra 2019 je začela veljati nova Uredba EU 2018/1727, ki uvaja določene spremembe predvsem v strukturi upravljanja Eurojusta, ureja razmerja z Evropskim javnim tožilstvom in usmerja predvsem k povečanju operativne učinkovitosti, pri čemer v celoti ohranja osrednje poslanstvo Eurojusta.

Eurojust preko nacionalnih predstavništev nudi pomoč pri različnih vrstah kaznivih dejanj, kjer sta vključeni vsaj dve državi, prioritetno pa pri naslednjih:

  • terorizem,
  • kibernetski kriminal,
  • nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami,
  • dejavnosti pranja denarja,
  • tihotapljenje priseljencev,
  • trgovina z ljudmi,
  • kazniva dejanja v škodo finančnih interesov Unije,
  • prevare in goljufije,
  • kazniva dejanja zoper okolje.

Eurojust zagotavlja podporo v različnih fazah postopkov in z različnimi orodji, ki olajšajo preiskovanje in pregon pristojnim domačim organom.

Več: https://www.eurojust.europa.eu/

 

Slovensko predstavništvo

Nacionalni predstavnik Slovenije je Boštjan Škrlec, ki je bil na to mesto imenovan februarja 2020. Pred tem je od marca 2012 opravljal funkcijo pomočnika nacionalnega predstavnika. Pred prihodom na Eurojust je funkcijo državnega tožilca izvrševal na različnih državnih tožilstvih, med drugim tudi na Specializiranem državnem tožilstvu RS in na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Specializiral se je za področje finančne in gospodarske kriminalitete.

Namestnik nacionalnega predstavnika Eurojusta je Boštjan Lamešič, ki je bil na to mesto imenovan februarja 2020. Pred tem je od marca 2012 opravljal funkcijo pomočnika nacionalnega predstavnika. Pred prihodom na Eurojust je funkcijo državnega tožilca izvrševal na različnih državnih tožilstvih, med drugim tudi na Specializiranem državnem tožilstvu RS in na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Specializiral se je za področje finančne in gospodarske kriminalitete.

Pomočnica nacionalnega predstavnika Anita Veternik je okrožna državna tožilka, ki je svojo kariero začela na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju. Od septembra 2020 je pomočnica nacionalnega predstavnika pri Eurojustu. Je nacionalni korespondent Eurojusta, nacionalni korespondent za vprašanja, povezana s pristojnostmi EJT, kontaktna točka v Evropski pravosodni mreži za kibernetski kriminal in v Mreži skupnih preiskovalnih skupin. Aktivna je tudi na področjih na temo pridobivanja elektronskih dokazov in čezmejnega sodelovanja v kazenskih zadevah, obvezne hrambe podatkov v elektronskem komunikacijskem prometu, z zanimanjem pa spremlja tudi dogajanje na področju virtualnih valut.

 

Kontakt:

 

EUROJUST

Slovensko nacionalno predstavništvo
Slovenian National Desk
Johan de Wittlaan 9
The Hague
The Netherlands
www.eurojust.europa.eu

Nazaj