Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno sodelovanje

VDT

3. OECD

Vrhovno državno tožilstvo RS je udeleženo tudi pri aktivnostih v zvezi z izvajanjem OECD Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju.

V letu 2020 je potekala četrta faza pregleda ocenjevanja Slovenije glede izvajanja OECD Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (OECD Konvencija), ki se izvaja v okviru Delovne skupine OECD za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (OECD WGB).

Na podlagi vprašalnika in rezultatov virtualnega obiska ocenjevalcev in sekretariata OECD, je bilo izdelano poročilo o Sloveniji v fazi 4 ocenjevanja, ki je bilo marca 2021 sprejeto na rednem plenarnem zasedanju Delovne skupine OECD WGB.

Ocenjevanje v 4. fazi je vsebinsko nadaljevanje ocenjevanj iz predhodnih faz. Pregledano je bilo izpolnjevanje priporočil, ki jih je OECD WGB podala Sloveniji v predhodnih fazah. Neizpolnjena priporočila so ponovljena, glede na ugotovljeno stanje pa so bila dodana tudi nova. Priporočila se delijo na priporočila, pri katerih se pričakuje aktivnost države (sprememba prakse institucij, zakonodajne spremembe itd.) in spremljanje razvoja prakse na področju, ki jo izvaja OECD WGB ob obdobnem poročanju države. Poročilo vsebuje 17 priporočil, ki se nanašajo na različna področja. Poleg priporočil so v poročilu še področja, ki jih bo OECD WGB spremljala v nadaljevanju 4. faze ocenjevanja ob pripravi nadaljevalnih poročil (Follow-up).

Več: https://www.oecd.org/corruption/slovenia-oecdanti-briberyconvention.htm

 

Nazaj