Mednarodno sodelovanje

4. MONEYWAL

Vrhovno državno tožilstvo RS je vključeno v slovensko delegacijo Moneyval, stalen odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Moneyval izvaja periodična ocenjevanja držav članic, ki temeljijo na mednarodnih standardih Projektne skupine za finančno ukrepanje oz. FATF (Financial Action Task Force) za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter spremljevalni metodologiji. Poleg tehnične usklajenosti s 40-imi priporočili FATF se na podlagi 11-ih kriterijev (Immediate Outcomes) ocenjuje tudi učinkovitost sistema. Na podlagi ugotovitev se oblikujejo priporočila državam za izboljšanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Peti krog ocenjevanja Republike Slovenije je potekal v letu 2016 in 2017, poročilo o ocenjevanju je bilo sprejeto na 53. plenarnem zasedanju Moneyval v maju 2017. Po sprejetem poročilu mora država redno poročati o napredku, predvsem na področjih, kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti. Zadnje okrepljeno poročilo o napredku Slovenije je bilo sprejeto na 61. plenarnem zasedanju aprila 2021.

Poleg tega Moneyval izvaja tematske analize tipologij ter spremlja trende in najnovejše tehnike pranja denarja in financiranja terorizma ter ugotavlja največje ranljivosti sistemov. Moneyval izvaja tudi druge aktivnosti, namenjene usposabljanju in ozaveščanju glede tveganj, povezanih s pranjem denarja in financiranja terorizma.

 

Več: https://www.coe.int/en/web/moneyval

 

Nazaj