Mednarodno sodelovanje

5. GRECO

 

GRECO je skupina držav proti korupciji, ki od leta 1999 deluje pod okriljem Sveta Evrope in temelji na prepričanju, da korupcija ogroža vladavino prava, demokracijo in človekove pravice, spodkopava dobro upravljanje, poštenost in socialno pravičnost ter onemogoča gospodarski razvoj in rast. Glavno poslanstvon je ocenjevanje skladnosti držav članic z njegovimi standardi boja proti korupciji. Ocenjevanja držav članic se izvaja ciklično, vsako ocenjevanje pa pokriva določeno področje, vsako poročilo pa vsebuje priporočila državi, da ugotovljene pomanjkljivosti lahko odpravi.

 

Prvi ocenjevalni krog se je izvajal med letoma 2000 in 2002, nanašal se je na neodvisnost, usposobljenost in načine nacionalnih organov v boju proti korupciji. Drugi krog ocenjevanja med letoma 2003 in 2006 se je osredotočal na identifikacijo, zaseg in odvzem premoženja, ki izhaja iz korupcije, preprečevanje in zaznavanje korupcije v javni upravi ter onemogočanje, da bi pravne osebe služile kot orodje za korupcijo. Vsi naslednji krogi ocenjevanj se še izvajajo: tretji ocenjevalni krog, ki se je pričel 2007 in naslavlja vprašanje inkriminacij iz Kazenskopravne konvencije o korupciji in transparentnost financiranja političnih strank; četrti krog, s pričetkom v letu 2012, ki se osredotoča na preprečevanje korupcije pri poslancih, sodnikih in državnih tožilcih; peti krog ocenjevanja, ki se je pričel v letu 2017 pa se nanaša na preprečevanje korupcije in vzpodbujanje integritete pri najvišjih nosilcih izvršilne veje oblasti in organih preiskave.

Članstvo v skupini je prostovoljno. Slovenija je članica GRECO že od samega začetka, ko je skupino sestavljalo zgolj 17 držav. Danes GRECO šteje 50 članic – vseh 47 članic Sveta Evrope, ZDA, Belorusija in Kazahstan.

Več: https://www.coe.int/en/web/greco

Nazaj