Mednarodno sodelovanje

6. OLAF

OLAF ali Evropski urad za boj proti goljufijam je neodvisen organ, ki deluje kot notranja služba Evropske komisije in samostojno preiskuje goljufije s proračunskimi sredstvi EU, korupcijo in neprimerno ravnanje zaposlenih v institucijah. Deluje od leta 1999, ustanovljen pa je bil s Sklepom 1999352/ES, ESPJ, Euratom z dne 28. aprila 1999 o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam. Njegove pristojnosti pri izvajanju upravnih preiskav določajo uredbe in sporazumi. Z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva je predvideno tesno sodelovanje med organoma na področju periskav, saj Urad nima neposrednih pristojnosti pri pregonu storilcev kaznivih dejanj.

Več: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_sl

Nazaj