Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno sodelovanje

VDT

6. OLAF

OLAF ali Evropski urad za boj proti goljufijam je neodvisen organ, ki deluje kot notranja služba Evropske komisije in samostojno preiskuje goljufije s proračunskimi sredstvi EU, korupcijo in neprimerno ravnanje zaposlenih v institucijah. Deluje od leta 1999, ustanovljen pa je bil s Sklepom 1999352/ES, ESPJ, Euratom z dne 28. aprila 1999 o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam. Njegove pristojnosti pri izvajanju upravnih preiskav določajo uredbe in sporazumi. Z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva je predvideno tesno sodelovanje med organoma na področju periskav, saj Urad nima neposrednih pristojnosti pri pregonu storilcev kaznivih dejanj.

Več: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_sl

Nazaj