Vrhovno državno tožilstvo

O Vrhovnem državnem tožilstvu

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, ki ga vodi generalni državni tožilec, je na vrhu organizacije državnega tožilstva. Zaradi specializacije, boljše učinkovitosti in usklajenega delovanja na posameznih ožjih področjih je delo organizirano v več oddelkov in drugih notranje organizacijskih enot. Na podlagi samega Zakona o državnem tožilstvu ima Vrhovno državno tožilstvo naslednje oddelke in enote: Oddelek za kazenske zadeve, Oddelek za civilne in upravne zadeve, Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor, Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja ter Strokovno-informacijski center.

Vrhovno državno tožilstvo, ki ima sedež v Ljubljani, deluje za celotno območje Republike Slovenije. Na njem opravljajo svojo funkcijo vrhovni državni tožilci, ki pretežno izvajajo svoja zakonska pooblastila pred Vrhovnim sodiščem RS, čeprav lahko izvršujejo svoje pristojnosti  tudi pred nižjimi, torej višjimi, okrožnimi in okrajnimi sodišči. Na Vrhovnem državnem tožilstvu se opravljajo tudi usklajevalne in izobraževalne dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in nad Specializiranim državnim tožilstvom RS. Za opravljanje zahtevnih strokovnih nalog so lahko na Vrhovno državno tožilstvo razporejeni tudi višji, okrožni in okrajni državni tožilci.