Specializirano državno tožilstvo

Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili

Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (Posebni oddelek) deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije. Posebni oddelek je pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe:

  • Policije,
  • vojaške policije, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku,
  • s pooblastili policije v predkazenskem postopku, ki so napotene na misijo v tujini,
  • Obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo,
  • Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Državni tožilci oddelka so pristojni za pregon navedenih kaznivih dejanj in za vsa kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ter za usmerjanje policistov Posebnega oddelka in policije pri odkrivanju in preiskovanju teh kaznivih dejanj.

Namen ustanovitve bivšega Specializiranega oddelka in sedanjega Posebnega oddelka je zagotoviti neodvisno, nepristransko, pravočasno, pregledno, temeljito in učinkovito preiskovanje teh kaznivih dejanj; omenjeno je v skladu z dolžnostjo države, da sistemsko prepreči, preiskuje in kaznuje posege v prepoved mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja po 3. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Kontakt

Kontaktni podatki

Trg OF 13

1000 Ljubljana

Telefon:

08 200 49 08

Uradne ure

ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Oops! Something went wrong.
This page didn't load Google Maps correctly. See the JavaScript console for technical details.

Trg OF 13

1000 Ljubljana

 

Vodja Posebnega oddelka


Mojca GRUDEN

višja državna tožilka

 

Tožilci

Sonja BREZNIK

okrožna državna tožilka

Luka VIRANT

okrožni državni tožilec

Primož SUKNAIČ

okrožni državni tožilec svetnik