Specializirano državno tožilstvo

Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili

Kontaktni podatki
Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili

Trg OF 13

1000 Ljubljana

Tel. št.:

08 200 49 08

Št. faksa:

01 236 39 01

E-mail:

posebni.oddelek@dt-rs.si

 


Vodja Posebnega oddelka

Mojca GRUDEN
višja državna tožilka

Tožilci

Sonja BREZNIK
okrožna državna tožilka

Primož SUKNAIČ
okrožni državni tožilec - svetnik

Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (Posebni oddelek) deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije. Posebni oddelek je pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe:

  • Policije,
  • vojaške policije, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku,
  • s pooblastili policije v predkazenskem postopku, ki so napotene na misijo v tujini,
  • Obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo,
  • Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Državni tožilci oddelka so pristojni za pregon navedenih kaznivih dejanj in za vsa kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ter za usmerjanje policistov Posebnega oddelka in policije pri odkrivanju in preiskovanju teh kaznivih dejanj.

Namen ustanovitve bivšega Specializiranega oddelka in sedanjega Posebnega oddelka je zagotoviti neodvisno, nepristransko, pravočasno, pregledno, temeljito in učinkovito preiskovanje teh kaznivih dejanj; omenjeno je v skladu z dolžnostjo države, da sistemsko prepreči, preiskuje in kaznuje posege v prepoved mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja po 3. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.