Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Celju

Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Celju

Ljubljanska cesta 5

3000 Celje

Telefon:

03 427 58 00

Fax:

03 427 58 64

E pošta:

odtce@dt-rs.si

Vodja tožilstva

mag. Simona KUZMAN RAZGORŠEK

višja državna tožilka

Namestnica vodje tožilstva

Petra APŠNER

višja državna tožilka

Uradne ure

ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Okrožno državno tožilstvo v Celju

Ljubljanska cesta 5

3000 Celje

Organigram

Oddelki

Pritožbeni oddelek

Vodja oddelka

Petra Apšner

višja državna tožilka

Splošno kazenski oddelek

Vodja oddelka

Gorazd KACIJANČIČ

okrožni državni tožilec svetnik

Gospodarsko kazenski oddelek

Vodja oddelka

Nadja SOVINC

višja državna tožilka

Oddelek za mladoletnike in nasilje v družini

Vodja oddelka

Marjeta KREČA

okrožna državna tožilka svetnica

Seznam vseh državnih tožilcev

Petra APŠNER

višja državna tožilka

Tanja BERGLEZ

okrožna državna tožilka  svetnica

Marko BOROVNIK

okrožni državni tožilec

Ksenja CIZL

okrožna državna tožilka

mag. Urška GERMADNIK ŠUPEK

okrajna državna tožilka

Irena IGERC

okrožna državna tožilka

Renata INKRET

okrožna državna tožilka

Gorazd KACIJANČIČ

okrožni državni tožilec svetnik

Marjeta KREČA

okrožna državna tožilka svetnica

Katja KUNEJ

okrožna državna tožilka

mag. Simona KUZMAN RAZGORŠEK

višja državna tožilka

Maja LAJH

okrožna državna tožilka

Katja LEBAN

okrožna državna tožilka svetnica

Jasna LESKOŠEK

okrožna državna tožilka svetnica

Gabrijela OMERZU GERŠAK

okrožna državna tožilka svetnica

Jernej OSTRUH

okrajni državni tožilec

Marija SLADIČ

okrožna državna tožilka svetnica

Nadja SOVINC

višja državna tožilka

Katarina ŠILEC

okrajna državna tožilka

Kristina ZELIČ ANTOLIČ

okrajna državna tožilka

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

mag. Barbara LIPOVŠEK

višja državna tožilka

Aljaž BRITVIČ

okrajni državni tožilec

Zunanji oddelek v Velenju

Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Celju
Zunanji oddelek v Velenju

Prešernova cesta 1

3320 Velenje

Telefon:

03 898 94 80

Fax:

03 898 94 90

E pošta:

zovel@dt-rs.si

Vodja zunanjega oddelka

Darko OPREŠNIK

višji državni tožilec

Uradne ure

ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Okrožno državno tožilstvo v Celju
Zunanji oddelek v Velenju

Prešernova cesta 1

3320 Velenje

Seznam vseh državnih tožilcev

mag. Davorina HOVNIK

okrajna državna tožilka

Jošt JESENIČNIK

okrajni državni tožilec

Darko OPREŠNIK

višji državni tožilec