Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Celju

Okrožno državno tožilstvo v Celju
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Celju

Ljubljanska cesta 5

3000 Celje

Tel. št.:

03 427 58 00

Št. faksa:

03 427 58 64

E pošta:

odtce@dt-rs.si

Simona Kuzman Razgoršek
Vodja tožilstva

mag. Simona KUZMAN RAZGORŠEK
višja državna tožilka

Namestnica vodje tožilstva

Petra APŠNER
višja državna tožilka

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

Pritožbeni oddelek

Vodja oddelka

Petra Apšner 
višja državna tožilka

 

Splošnokazenski oddelek

Vodja oddelka

Gorazd KACIJANČIČ 
okrožni državni tožilec svetnik

 

Gospodarsko kazenski oddelek

Vodja oddelka

Nadja SOVINC 
okrožna državna tožilka

 

Oddelek za mladoletnike in nasilje v družini

Vodja oddelka

Marjeta KREČA
okrožna državna tožilka svétnica

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Petra APŠNER
višja državna tožilka

mag. Urška GERMADNIK ŠUPEK
okrajna državna tožilka

mag. Simona KUZMAN RAZGORŠEK
višja državna tožilka

Nadja SOVINC
okrožna državna tožilka

Marjeta KREČA
okrožna državna tožilka, svétnica

Darko KEŽMAN
okrožni državni tožilec, svétnik

Gorazd KACIJANČIČ
okrožni državni tožilec svetnik

Renata INKRET
okrožna državna tožilka

Ksenja CIZL
okrožna državna tožilka

Jasna LESKOŠEK
okrožna državna tožilka

Aljaž BRITVIČ
okrajni državni tožilec

Irena IGERC
okrajna državna tožilka

Katja KUNEJ
okrožna državna tožilka

Maja LAJH
okrajna državna tožilka

Katarina ŠILEC
okrajna državna tožilka

Gabrijela OMERZU GERŠAK
okrožna državna tožilka

Katja LEBAN
okrožna državna tožilka

Marko BOROVNIK
okrožni državni tožilec

Tanja BERGLEZ
okrožna državna tožilka svetnica

Marija SLADIČ
okrožna državna tožilka

Kristina ZELIČ ANTOLIČ
okrajna državna tožilka

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

mag. Barbara LIPOVŠEK
višja državna tožilka

Zunanji oddelek Velenje

Okrožno državno tožilstvo
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Celju
Zunanji oddelek v Velenju

Prešernova cesta 1

3320 Velenje

Tel. št.:

03 898 94 80

Št. faksa:

03 898 94 90

E pošta:

zovel@dt-rs.si

Darko OPREŠNIK
Vodja zunanjega oddelka

Darko OPREŠNIK
višji  državni tožilec 

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Seznam vseh državnih tožilcev

Darko OPREŠNIK
višji  državni tožilec, 

Jošt JESENIČNIK
okrajni državni tožilec