Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Kopru

Procura distrettuale dello stato Capodistria

Okrožno državno tožilstvo v Kopru
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Kopru

Ferrarska ulica 7

6000 Koper

Tel. št.:

05 611 62 60

Št. faksa:

05 611 62 80

E pošta:

vlozisce.koper@dt-rs.si

E pošta urada tožilstva:

odtkp@dt-rs.si

 

Barbara MILIČ ROŽMAN
Vodja tožilstva

Barbara MILIČ ROŽMAN
višja državna tožilka

Namestnica vodje okrožnega državnega tožilstva

Tamara PAHOR
višja državna tožilka

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

Pritožbeni oddelek

Vodja oddelka

Nataša VALENTIČ KUŠTRA 
višja državna tožilka

SPLOŠNO-KAZENSKI oddelek

Vodja oddelka

Janja HVALA
okrožna državna tožilka svetnica

 

GOSPODARSKO-KORUPCIJSKI oddelek

Vodja oddelka

Tamara PAHOR
višja državna tožilka

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Barbara MILIČ ROŽMAN
višja državna tožilka

Janja HVALA
okrožna državna tožilka svetnica

Damir KUSIČ
okrožni državni tožilec 

Vesna MEDICA
okrožna državna tožilka

Tamara PAHOR
višja državna tožilka

Mija PAPEŽ
okrožna državna tožilka

Katjuša POROPAT LAKOŠELJAC
okrožna državna tožilka

Nataša VALENTIČ KUŠTRA
višja državna tožilka

Natali VOLČIČ IVANIČ
okrožna državna tožilka

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

Jože LEVAŠIČ
okrožni državni tožilec

 

Zunanji oddelek Postojna

Okrožno državno tožilstvo
Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Kopru
Zunanji oddelek v Postojni

Jenkova ulica 3

6230 Postojna

Tel. št.:

05 611 62 90

Št. faksa:

05 611 62 94

E pošta:

zopos@dt-rs.si

Nedica MERLO
Vodja zunanjega oddelka

Nedica MERLO
okrožna državna tožilka svetnica

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

Procura distrettuale dello stato Capodistria

Okrožno državno tožilstvo v Kopru
Contatti
Procura distrettuale dello stato Capodistria

Via Ferrara 7

6000 Capodistria 

Numero telefonico:

05 611 62 60

Numero di fax:

05 611 62 80

Email 

vlozisce.koper@dt-rs.si

Email dell' ufficio generale della procura:

odtkp@dt-rs.si

 

Barbara MILIČ ROŽMAN
Capo della procura 

Barbara MILIČ ROŽMAN
Procuratore superiore dello stato

Sostituto capo della procura distrettuale dello stato

Tamara PAHOR
Procuratore superiore dello stato

Orario per le parti 
lunedì e venerdì

dalle ore 9 alle ore 12 

mercoledì

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 

nei giorni 24 e 31 dicembre 

dalle ore 9 alle ore 12 

 

SEZIONE RICORSI

Capo sezione

Nataša VALENTIČ KUŠTRA 
Procuratore superiore dello stato

SEZIONE CRIMINALE GENERALE

Capo sezione

Janja HVALA 
Procuratore distrettuale dello stato - consigliere

 

SEZIONE penale commerciale dello stato

Capo sezione

Tamara PAHOR 
Procuratore suoeriore dello stato 

 

ELENCO DI TUTTI I PROCURATORI 

Barbara MILIČ ROŽMAN
Procuratore superiore dello stato 

Janja HVALA
Procuratore distrettuale dello stato - consigliere

Damir KUSIČ
Procuratore distrettuale dello stato

Vesna MEDICA
Procuratore distrettuale dello stato

Tamara PAHOR
Procuratore superiore dello stato

Mija PAPEŽ
Procuratore distrettuale dello stato

Katjuša POROPAT LAKOŠELJAC
Procuratore circondariale dello stato

Nataša VALENTIČ KUŠTRA
Procuratore distrettuale  dello stato

Natali VOLČIČ IVANIČ
Procuratore distrettuale dello stato

PROCURATORI ASSEGNATI ALLA PROCURA SPECIALIZZATA DELLo STATO  

Jože LEVAŠIČ
Procuratore distrettuale dello stato