Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Kranju

Okrožno državno tožilstvo v Kranju
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Kranju

Nazorjeva 1

4000 Kranj

Tel. št.:

04 281 34 11

Št. faksa:

04 281 34 33

E pošta:

odtkr@dt-rs.si

Marija Marinka JERAJ
Vodja tožilstva

Marija Marinka JERAJ
višja državna tožilka

Namestnica vodje tožilstva

Helga DOBRIN
višja državna tožilka

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

Splošno kazenski oddelek

Vodja oddelka

Nadja GASSER
okrožna državna tožilka svetnica

 

Gospodarsko kazenski oddelek

Vodja oddelka

Helga DOBRIN
višja državna tožilka

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Marija Marinka JERAJ
višja državna tožilka

Tilen DEMŠAR
okrožni državni tožilec

Helga DOBRIN
višja državna tožilka

Nadja GASSER
okrožna državna tožilka svetnica

Polona KOŠNJEK
okrožna državna tožilka svetnica

Lea MARTINJAK
okrajna državna tožilka

Sabina PERKO
okrajna državna tožilka

Vesna PRIMOŽIČ
okrožna državna tožilka

 

Državni tožilci, dodeljeni na Vrhovno državno tožilstvo RS

Janja Aleksandra KOREN
okrožna državna tožilka

Državni tožilci, dodeljeni na ODT v Ljubljani

Jože ČERU
okrajni državni tožillec

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

Tanja FRANK ELER
okrožna državna tožilka

Renata VODNJOV
okrožna državna tožilka svetnica

Tina LESAR
okrajna državna tožilka

Državni tožilci, imenovani v Eurojust

Anita VETERNIK
okrožna državna tožilka, pomočnica nacionalnega predstavnika Slovenije v Eurojustu