Skoči do osrednje vsebine

Okrožna državna tožilstva

Knjige

Okrožno državno tožilstvo v Kranju

Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Kranju

Nazorjeva 1

4000 Kranj

E pošta:

odtkr@dt-rs.si

Marija Marinka Jeraj

Vodja tožilstva

Marija Marinka JERAJ

višja državna tožilka

Namestnica vodje tožilstva

Nadja GASSER

višja državna tožilka

Prostori Okrožnega državnega tožilstva v Kranju

Uradne ure

ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Okrožno državno tožilstvo v Kranju

Nazorjeva 1

4000 Kranj

Organigram

Oddelki

Splošno kazenski oddelek

Vodja oddelka

Polona KOŠNJEK

okrožna državna tožilka svetnica

Gospodarsko kazenski oddelek

Vodja oddelka

Tilen DEMŠAR

okrožni državni tožilec

Seznam vseh državnih tožilcev

Jože ČERU

okrajni državni tožilec

Tilen DEMŠAR

okrožni državni tožilec

Nadja GASSER

višja državna tožilka

Marija Marinka JERAJ

višja državna tožilka

Polona KOŠNJEK

okrožna državna tožilka svetnica

Lea MARTINJAK

okrajna državna tožilka

Nika OMAHEN UŠENIČNIK

okrajna državna tožilka

Renata VODNJOV

višja državna tožilka

mag. Andreja SKRINJER

okrajna državna tožilka

Vesna PRIMOŽIČ

okrožna državna tožilka svetnica

Državni tožilci, dodeljeni na Vrhovno državno tožilstvo RS

Janja Aleksandra KOREN

okrožna državna tožilka

 

Anita VETERNIK

okrožna državna tožilka

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

Sabina PERKO

okrožna državna tožilka