Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Krškem

Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Krškem

Cesta krških žrtev 15a

8270 Krško

Telefon:

07 488 13 60

Fax:

07 488 13 79

E pošta:

odtkk@dt-rs.si

Vodja tožilstva

Robert RENIER

višji državni tožilec- svetnik

Namestnica vodje tožilstva

Mateja ROGULJIČ

višja državna tožilka

Uradne ure

ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Okrožno državno tožilstvo v Krškem

Cesta krških žrtev 15a

8270 Krško

Organigram

Oddelki

Gospodarsko splošni kazenski oddelek

Vodja oddelka

Bogdan MATJAŠIČ

višji državni tožilec

Oddelek za mladoletniško prestopništvo, družinsko nasilje in spolne zlorabe

Vodja oddelka

Mateja ROGULJIČ

višja državna tožilka

Seznam vseh državnih tožilcev

Andreja HALER

okrožna državna tožilka svetnica

Mojca KOMATAR

okrajna državna tožilka

Bogdan MATJAŠIČ

višji državni tožilec

Robert RENIER

višji državni tožilec - svetnik

Mateja RESNIK BAHČIČ

okrajna državna tožilka

Mateja ROGULJIČ

višja državna tožilka

Goran VEJNOVIĆ

okrajni državni tožilec

Erik PETELINC

okrajni državni tožilec

Jože ZEVNIK

višji državni tožilec

Državni tožilci, dodeljeni na Vrhovno državno tožilstvo RS

Goran VEJNOVIĆ

okrajni državni tožilec