Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Krškem

Okrožno državno tožilstvo v Krškem
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Krškem

Cesta krških žrtev 15a

8270 Krško

Tel. št.:

07 488 13 60

Št. faksa:

07 488 13 79

E pošta:

odtkk@dt-rs.si

Robert RENIER
Vodja tožilstva

Robert RENIER
višji državni tožilec

Namestnik vodje tožilstva

Jože ZEVNIK 
višji državni tožilec

 
Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

Gospodarsko splošni kazenski oddelek

Vodja oddelka

Bogdan MATJAŠIČ
višji državni tožilec

 

Oddelek za mladoletniško prestopništvo, družinsko nasilje in spolne zlorabe

Vodja oddelka

Mateja ROGULJIČ
okrožna državna tožilka svétnica 

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Robert RENIER
višji državni tožilec

Andreja HALER
okrožna  državna tožilka svétnica

Mojca KOMATAR
okrajna državna tožilka

Bogdan MATJAŠIČ
višji državni tožilec

Mateja RESNIK BAHČIČ
okrajna državna tožilka

Mateja ROGULJIČ
okrožna državna tožilka svetnica

Goran VEJNOVIĆ
okrajni državni tožilec

Jože ZEVNIK
višji državni tožilec

 

 

Državni tožilci, dodeljeni na Vrhovno državno tožilstvo RS

Goran VEJNOVIĆ
okrajni državni tožilec