Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

Ul. talcev 24

2000 Maribor

Tel. št.:

02 234 87 00

E pošta:

odtmb@dt-rs.si

Darko SIMONIČ
Vodja tožilstva

Darko SIMONIČ
višji državni tožilec

Namestnica vodje tožilstva

Januša KUŠAR ROTMAN
višja državna tožilka

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

Pritožbeni oddelek

Vodja oddelka

Januša KUŠAR ROTMAN
višja državna tožilka

 

Splošnokazenski oddelek

Vodja oddelka

Tilen IVIČ 
okrožni državni tožilec 

 

Gospodarsko kazenski oddelek

Vodja oddelka

Romana KAC
okrožna državna tožilka

 

Oddelek za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov

Metka ZUPANC 
okrožna državna tožilka

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Katja ARNUŠ
okrožna državna tožilka

Mateja ARTENJAK
okrožna državna tožilka

Nevenka BERDNIK
okrajna državna tožilka

Tinka BERK
okrajna državna tožilka

Klaudija BEZJAK
okrajna državna tožilka

Simon GRAHORNIK
okrožni državni tožilec

Tilen IVIČ
okrožni državni tožilec

Živa JARC
okrajna državna tožilka

Romana KAC
okrožna državna tožilka

Tamara KARBA
okrajna državna tožilka

Andrej KIRBIŠ
okrožni državni tožilec

Zoran KLINC
višji državni tožilec

Aleksandra KOLARIČ
okrožna državna tožilka svetnica

Januša KUŠAR ROTMAN
višja državna tožilka

Saša LUTARIČ
okrožna državna tožilka

Tadeja MAJCEN
okrožna državna tožilka

Izidor ROJS
okrožni državni tožilec

Darko SIMONIČ
višji državni tožilec 

Ivanka SLANA
okrožna državna tožilka svetnica

Diana ŠERUGA SAGADIN
višja državna tožilka

Martin ULAGA
okrajni državni tožilec

Metka ZUPANC
okrožna državna tožilka

Nina ŽIDANIK
okrajna državna tožilka

Saška ŽONTAR
okrožna državna tožilka svetnica

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

Bojana PODGORELEC
višja državna tožilka

Luka MOLJK
okrožni državni tožilec

Iztok KRUMPAK
okrožni državni tožilec