Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

Ul. talcev 24

2000 Maribor

Telefon:

02 234 87 00

E pošta:

odtmb@dt-rs.si

Vodja tožilstva

Darko SIMONIČ

višji državni tožilec

Namestnica vodje tožilstva

Januša KUŠAR ROTMAN

višja državna tožilka

Uradne ure

ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

Ul. talcev 24

2000 Maribor

Oddelki

Pritožbeni oddelek

Vodja oddelka

Januša KUŠAR ROTMAN

višja državna tožilka

Splošno kazenski oddelek

Vodja oddelka

Tilen IVIČ

okrožni državni tožilec

Gospodarsko kazenski oddelek

Vodja oddelka

Romana KAC

okrožna državna tožilka

Oddelek za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov

Vodja oddelka

Metka ZUPANC

okrožna državna tožilka

Seznam vseh državnih tožilcev

Katja ARNUŠ

okrožna državna tožilka

Mateja ARTENJAK

okrožna državna tožilka

Nevenka BERDNIK

okrožna državna tožilka

Tinka BERK

okrajna državna tožilka

Klaudija BEZJAK

okrajna državna tožilka

Tilen IVIČ

okrožni državni tožilec

Živa JARC

okrajna državna tožilka

Romana KAC

okrožna državna tožilka

Andrej KIRBIŠ

okrožni državni tožilec

Zoran KLINC

višji državni tožilec

Aleksandra KOLARIČ

okrožna državna tožilka svetnica

Januša KUŠAR ROTMAN

višja državna tožilka

Saša LUTARIČ

okrožna državna tožilka

Tadeja MAJCEN

okrožna državna tožilka

Darko SIMONIČ

višji državni tožilec

Ivanka SLANA

okrožna državna tožilka svetnica

Diana ŠERUGA SAGADIN

višja državna tožilka

Martin ULAGA

okrajni državni tožilec

mag. Petra VEINHANDL ZDRAVKOVIĆ

okrajna državna tožilka

Metka ZUPANC

okrožna državna tožilka

Nina ŽIDANIK

okrajna državna tožilka

Saška ŽONTAR

okrožna državna tožilka svetnica

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

Iztok KRUMPAK

okrožni državni tožilec

Tamara KARBA

okrajna državna tožilka

Luka MOLJK

okrožni državni tožilec

Bojana PODGORELEC

višja državna tožilka

Izidor ROJS

okrožni državni tožilec