Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

Muraszombati Körzeti Államügyészség

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

Slomškova ulica 1

9000 Murska Sobota

Tel. št.:

02 530 49 20

Št. faksa:

02 530 49 51

E pošta:

odtms@dt-rs.si

Drago Farič
Vodja tožilstva

Drago FARIČ 
višji državni tožilec

Namestnica vodje tožilstva

Desanka NOVAK 
višja državna tožilka 

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

ODDELEK ZA SPLOŠNI KRIMINAL IN MLADOLETNIŠKO KRIMINALITETO

Vodja oddelka

Desanka NOVAK 
višja državna tožilka 

 

oDDELEK ZA GOSPODARSKI KRIMINAL IN ORGANIZIRAN KRIMINAL

Vodja oddelka

Manuela FRUMEN 
okrožna državna tožilka

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Drago FARIČ
višji  državni tožilec 

Manuela FRUMEN
okrožna državna tožilka

Matej KUČAN
okrožni  državni tožilec

Borut HORVAT
okrožni državni tožilec

Primož HORVAT
okrajni državni tožilec

Desanka NOVAK
višja državna tožilka 

Jana ROGAN
okrožna državna tožilka

Anica ŠOŠTARIČ
okrožna državna tožilka

Petra ŠPILAK
okrožna državna tožilka

Mag. Petra VEINHANDL ZDRAVKOVIĆ
okrajna državna tožilka

 

Muraszombati Körzeti Államügyészség

Muraszombati Körzeti Államügyészség
Kapcsolattartó adatok
Muraszombati Körzeti Államügyészség

Slomškova ulica 1

9000 Murska Sobota

Tel. sz.:

02 530 49 20

Fax sz:

02 530 49 51

E-mail:

odtms@dt-rs.si

Drago Farič
Az ügyészség vezetője 

Drago FARIČ 
főállamügyész

Az ügyészség helyettes vezetője 

Desanka NOVAK 
főállamügyész

Félfogadási idő
hétfő és péntek

9 órától 12 óráig

szerda

9 órától 12 óráig és 14 órától 16 óróig

december 24. és 31. munkanapon

9 órától 12 óráig

 

ÁLTALÁNOS BŰNÜGYEK OSZTÁLYA

Osztályvezető

Desanka NOVAK  
főállamügyész

 

GAZDASÁGI BŰNÜGYEK OSZTÁLYA

Osztályvezető

Manuela FRUMEN 
körzeti államügyész

 

AZ ÖSSZES ÁLLAMÜGYÉSZ NÉVSORA

Drago FARIČ
főállamügyész

Manuela FRUMEN
körzeti államügyész

Matej KUČAN
körzeti államügyész

Borut HORVAT
körzeti államügyész

Desanka NOVAK
főállamügyész

Jana ROGAN
körzeti államügyész

Anica ŠOŠTARIČ
körzeti államügyész

mag. Petra VEINHANDL ZDRAVKOVIĆ
járási államügyész