Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

Muraszombati Körzeti Államügyészség

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

Slomškova ulica 1

9000 Murska Sobota

Tel. št.:

02 530 49 20

Št. faksa:

02 530 49 51

E pošta:

odtms@dt-rs.si

Vodja tožilstva

Drago FARIČ 
višji državni tožilec

Namestnik vodje tožilstva

Desanka NOVAK 
okrožna državna tožilka 

Uradne ure
ponedeljek in petek

9. - 12. ure

sreda

9. - 12. in 14. - 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

9. - 12. ure

 

Splošnokazenski oddelek

Vodja oddelka

Desanka NOVAK 
okrožna državna tožilka 

 

Gospodarsko kazenski oddelek

Vodja oddelka

Drago FARIČ
okrožni državni tožilec svetnik

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Drago FARIČ
okrožni državni tožilec svetnik

Manuela FRUMEN
okrožna državna tožilka

Matej KUČAN
okrajni državni tožilec

Borut HORVAT
okrožni državni tožilec

Desanka NOVAK
okrožna državna tožilka svetnica

Jana ROGAN
okrožna državna tožilka

Anica ŠOŠTARIČ
okrožna državna tožilka

Mag. Petra VEINHANDL ZDRAVKOVIĆ
okrajna državna tožilka

 

Muraszombati Körzeti Államügyészség

Muraszombati Körzeti Államügyészség
Kapcsolattartó adatok
Muraszombati Körzeti Államügyészség

Slomškova ulica 1

9000 Murska Sobota

Tel. sz.:

02 530 49 20

Fax sz:

02 530 49 51

E-mail:

odtms@dt-rs.si

Az ügyészség vezetője 

Drago FARIČ 
főállamügyész 

Az ügyészség helyettes vezetője 

Desanka NOVAK 
körzeti államügyész tanacsos

Félfogadási idő
hétfő és péntek

9. - 12. óráig

szerda

9. - 12. és 14. - 16. óróig

december 24. és 31. munkanapon

9. - 12. óráig

 

ÁLTALÁNOS BŰNÜGYEK OSZTÁLYA

Osztályvezető

Desanka NOVAK  
körzeti államügyész tanacsos

 

GAZDASÁGI BŰNÜGYEK OSZTÁLYA

Osztályvezető

Drago FARIČ
körzeti államügyész- tanácsos

 

AZ ÖSSZES ÁLLAMÜGYÉSZ NÉVSORA

Drago FARIČ
körzeti államügyész- tanácsos

Manuela FRUMEN
körzeti államügyész

Matej KUČAN
járási államügyész

Borut HORVAT
körzeti államügyész

Desanka NOVAK
körzeti államügyész tanacsos

Jana ROGAN
körzeti államügyész

Anica ŠOŠTARIČ
körzeti államügyész

mag. Petra VEINHANDL ZDRAVKOVIĆ
járási államügyész