Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

Vrhovčeva ulica 18

8000 Novo mesto

Tel. št. (Kazenska pisarna - vpisnik):

07 39 33 704

 

E pošta:

odtnm@dt-rs.si

Srečko Hočevar

Vodja tožilstva

Srečko HOČEVAR

višji državni tožilec

Namestnica vodje tožilstva

Nada ČRNUGELJ

višja državna tožilka

Prostori Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu

Uradne ure

ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

Vrhovčeva ulica 18

8000 Novo mesto

Organigram

Oddelki

Oddelek za splošno kriminaliteto

Vodja oddelka

Nada ČRNUGELJ

višja državna tožilka

Oddelek za gospodarsko kriminaliteto

Vodja oddelka

Renata BRODARIČ TRENTELJ

okrožna državna tožilka svetnica

Oddelek za družinsko kriminaliteto

Vodja oddelka

Vesna FINK

okrožna državna tožilka

Seznam vseh državnih tožilcev

Renata BRODARIČ TRENTELJ

okrožna državna tožilka svetnica

Željko BREGLEC

okrajni državni tožilec

Nada ČRNUGELJ

višja državna tožilka

mag. Andrejka DVORNIK

okrajna državna tožilka

Vesna FINK

okrožna državna tožilka

Srečko HOČEVAR

višji državni tožilec

Maja HUTAR

okrožna državna tožilka

Barbara PREVOLŠEK

okrožna državna tožilka

Igor VERTUŠ

okrajni državni tožilec

Gordana VERTUŠ KNEZ

okrajna državna tožilka

Blanka ZADEL PETERLE

okrajna državna tožilka