Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

Vrhovčeva ulica 18

8000 Novo mesto

Tel. št. (Kazenska pisarna - vpisnik):

07 39 33 704 in 07 39 33 703

Tel. št. (Urad vodje tožilstva):

07 39 33 714

Št. faksa:

07 39 33 728

E pošta:

odtnm@dt-rs.si

Srečko HOČEVAR
Vodja tožilstva

Srečko HOČEVAR
višji državni tožilec

Namestnik vodje tožilstva

Bojan AVBAR
višji državni tožilec

Uradne ure
ponedeljek in petek

9. - 12. ure

sreda

9. - 12. in 14. - 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

9. - 12. ure

 

Oddelek za splošno kriminaliteto

Vodja oddelka

Nada ČRNUGELJ
okrožna državna tožilka svétnica

 

Oddelek za gospodarsko kriminaliteto

Vodja oddelka

Renata BRODARIČ TRENTELJ
okrožna državna tožilka svétnica

 

Oddelek za družinsko kriminaliteto

Vodja oddelka

Bojan AVBAR
višji državni tožilec

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Srečko HOČEVAR
višji državni tožilec

Bojan AVBAR
višji državni tožilec

mag. Karla BALAŽIC NAHTIGAL
okrajna državna tožilka

Renata BRODARIČ TRENTELJ
okrožna državna tožilka svétnica

Nada ČRNUGELJ
okrožna državna tožilka svétnica

mag. Andrejka DVORNIK
okrajna državna tožilka

Vesna FINK
okrožna državna tožilka

Maja POVŠIN
okrajna državna tožilka

Igor VERTUŠ
okrajni državni tožilec

Blanka ZADEL
okrajna državna tožilka

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

Tomaž BAUMAN
okrajni državni tožilec