Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

Vrhovčeva ulica 18

8000 Novo mesto

Tel. št. (Kazenska pisarna - vpisnik):

07 39 33 704 in 07 39 33 703

Tel. št. (Urad vodje tožilstva):

07 39 33 714

E pošta:

odtnm@dt-rs.si

Srečko HOČEVAR
Vodja tožilstva

Srečko HOČEVAR
višji državni tožilec

Namestnica vodje tožilstva

Nada ČRNUGELJ 
višja državna tožilka 

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

Oddelek za splošno kriminaliteto

Vodja oddelka

Nada ČRNUGELJ
višja  državna tožilka 

 

Oddelek za gospodarsko kriminaliteto

Vodja oddelka

Renata BRODARIČ TRENTELJ
okrožna državna tožilka svétnica

 

Oddelek za družinsko kriminaliteto

Vodja oddelka

Vesna FINK   
okrožna državna tožilka

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Srečko HOČEVAR
višji državni tožilec

Renata BRODARIČ TRENTELJ
okrožna državna tožilka svétnica

Nada ČRNUGELJ
višja državna tožilka

mag. Andrejka DVORNIK
okrajna državna tožilka

Vesna FINK
okrožna državna tožilka

Maja HUTAR
okrožna državna tožilka

Barbara PREVOLŠEK RAJIĆ
okrožna državna tožilka

Igor VERTUŠ
okrajni državni tožilec

Gordana VERTUŠ KNEZ
okrajna državna tožilka

Blanka ZADEL PETERLE
okrajna državna tožilka

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

Tomaž BAUMAN
okrajni državni tožilec