Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

Prvomajska ulica 50

5000 Nova Gorica

Telefon:

05 335 74 00

 

E pošta:

vlozisce.odtgo@dt-rs.si

E- pošta urada tožilstva:

odtgo@dt-rs.si

Vodja tožilstva

Ana RADOVANOVIĆ ŠIROK

višja državna tožilka

Namestnica vodje tožilstva

Darinka KASTELAN

višja državna tožilka

Uradne ure

ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

Prvomajska ulica 50

5000 Nova Gorica

Organigram

Seznam vseh državnih tožilcev

Damijana BANDELJ

višja državna tožilka

Marta DURNIK VUKELIĆ

okrožna državna tožilka

Darinka KASTELAN

višja državna tožilka

Petra POBERAJ

okrožna državna tožilka

Ana RADOVANOVIĆ ŠIROK

višja državna tožilka

Andreja ŽVANUT

višja državna tožilka