Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

Prvomajska ulica 50

5000 Nova Gorica

Tel. št.:

05 335 74 00

Št. faksa:

05 335 74 01

E pošta:

vlozisce.odtgo@dt-rs.si

E- pošta urada tožilstva:

odtgo@dt-rs.si

Damijana BANDELJ
Vodja tožilstva

Damijana BANDELJ
višja državna tožilka

Namestnica vodje tožilstva

Andreja ŽVANUT
višja državna tožilka

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Damijana BANDELJ
višja državna tožilka

Marta DURNIK VUKELIĆ
okrožna državna tožilka

Darinka KASTELAN
okrožna državna tožilka svetnica

Petra POBERAJ
okrožna državna tožilka

Ana RADOVANOVIĆ ŠIROK
okrožna državna tožilka svetnica

Darja ŠPACAPAN
okrožna državna tožilka svetnica

Andreja ŽVANUT
višja državna tožilka