Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

Poštna ulica 1

2380 Slovenj Gradec

Telefon:

02 885 68 00

Fax:

02 885 68 17

E pošta:

odtsg@dt-rs.si

Vodja tožilstva

Branka ČAS

višja državna tožilka svetnica

Namestnik vodje tožilstva

Ivo ŠUME

višji državni tožilec

Uradne ure

ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

Poštna ulica 1

2380 Slovenj Gradec

Organigram

Seznam vseh državnih tožilcev

Mag. Branka BRINAR

okrožna državna tožilka

Branka ČAS

višja državna tožilka svetnica

Lucija HELBL

okrožna državna tožilka

Natalija POGOREVC MLAKAR

okrožna državna tožilka

Ivo ŠUME

višji državni tožilec