Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

Poštna ulica 1

2380 Slovenj Gradec

Tel. št.:

02 885 68 00

Št. faksa:

02 885 68 17

E pošta:

odtsg@dt-rs.si

Vodja tožilstva

Branka ČAS
višja državna tožilka

Namestnik vodje tožilstva

Ivo ŠUME
višji državni tožilec

Uradne ure
ponedeljek in petek

od 9. do 12. ure

sreda

od 9. do 12. in od 14. do 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

od 9. do 12. ure

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Branka ČAS
višja državna tožilka

Mag. Branka BRINAR
okrožna državna tožilka

Lucija HELBL
okrožna državna tožilka

Natalija POGOREVC MLAKAR
okrožna državna tožilka

Ivo ŠUME
višji državni tožilec