Skoči do osrednje vsebine

Za stranke

Ploščice ozadje

Predkazenski postopek

Po prijavi kaznivega dejanja oziroma vložitvi ovadbe policija razišče okoliščine dejanja. Nato ovadbo skupaj z dokazi pošlje državnemu tožilcu.

Državni tožilec zavrže ovadbo, če spozna, da ni razlogov za uvedbo kazenskega postopka (npr. ker ni kaznivo dejanje, ni utemeljenega suma, da je osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje ali iz drugih razlogov). O tem mora v osmih dneh obvestiti oškodovanca. V takšnem primeru lahko obtožni akt na sodišče vloži oškodovanec, ki v postopku nastopa kot tožilec. Oškodovanec ima pravico začeti oziroma nadaljevati pregon v 30 dneh, odkar je prejel sporočilo državnega tožilca.

Vse zadeve niso tako tako zahtevne, da bi se državni tožilec šele po preiskavi lahko odločil, ali bo vložil obtožnico ali odstopil od pregona. Če je stanje zadeve dovolj jasno, lahko državni tožilec po prejemu ovadbe vloži t. i. neposredno obtožnico brez preiskave.